[Całość] Core Training 2023-2025

Zapraszamy do jedynego w swoim rodzaju w Polsce, autorskiego projektu Core Trainingu.

Spis treści

O core trainingu
O core trainingu

Nasza idea i główne założenia

1) Chcemy połączyć wiedzę i techniki ISTDP z bogactwem wiedzy neurobiologicznej i zaimplementować ją do pracy psychoterapeutycznej.

Chcemy pokazać uczestnikom w jaki sposób psychoterapia jako proces leczenia wpływa na realne zmiany w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego. Psychoterapia naprawdę leczy!

2) Zależy nam, aby podejście do szkolących się osób było całościowe.

Chcemy to osiągnąć poprzez wspieranie nie tylko procesu edukacyjnego, (wyposażając je w wiedzę i umiejętności z zakresu ISTDP) ale również poprzez wspieranie rozwoju osobistego w roli terapeuty. Naszym pragnieniem jest wzmacniać terapeutów w poszukiwaniu ich własnego, autonomicznego stylu pracy przy jednoczesnej możliwości korzystania z wiedzy wysokiej klasy specjalistów ISTDP, których zaprosiliśmy do współpracy. Jak powiedział jeden z wybitnych pedagogów profesor Aleksander Bardini: „Musisz poznać zasadę i potem iść własną drogą”.

O co poszerzamy tradycyjny core Training

Co nas wyróżnia

wsparcie procesu edukacyjnego pomiędzy zjazdami

Z doświadczenia własnego Core Trainingu wiemy, jak trudno jest utrzymać uczestnikom ten nowy sposób myślenia i oddziaływania terapeutycznego pomiędzy zjazdami. Dlatego też chcemy wspierać ten proces poprzez zapewnienie uczestnikom dostępu do tematycznie powiązanych filmów szkoleniowych na platformie Instytutu, których treści będą wspólnie omawiane na dwugodzinnych spotkaniach online.
Szkolenia będą prowadzone przez różnych wyspecjalizowanych nauczycieli ISTDP. Umożliwi to uczestnikom kontakt z różnorodnym stylem pracy terapeuty ISTDP i przyczyni się do czerpania bogactwa wynikającego z tej różnorodności, wspierając tym proces autonomicznego poszukiwania własnego, unikalnego stylu realizowania tego podejścia.

warsztaty rozwoju osobistego

Na warsztatach koncentracja będzie skupiona na terapeucie jako na osobie. Uczestnik będzie mógł skoncentrować się na sobie jako na osobie, która wchodzi w relację terapeutyczną. Będzie mógł świadomie identyfikować własne zasoby i ograniczenia w kontekście specyfiki pracy terapeuty w nurcie ISTDP. Zazwyczaj absolwenci Core Trainingu podkreślają, jak bardzo udział w nim miał na nich osobisty wpływ. Warsztaty te mają na celu stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspierania i integrowania tego procesu z pozyskiwaną wiedzą.

całościowy nadzór mentorski nad procesem kształcenia

Pomiędzy zjazdami odbywać się będą spotkania zespołu nauczycielskiego, na których omawiane będą potrzeby rozwojowe każdego uczestnika i grupy jako całości, aby kolejne działania edukacyjne były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości danego uczestnika Core Trainingu.

International Experiential Dynamic Therapy Association

Ramowy program Core Treningu Zgodny ze standardami IEDTA

Wskazane jest, aby uczestnicy Core Trainingu korzystali z dodatkowej superwizji klinicznej pomiędzy zjazdami szkoleniowymi. Ta dodatkowa superwizja nie jest zapewniana w ramach struktury ani opłat samego Core Trainingu.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia Core-Training wydany przez Polski Instytut ISTDP SENTIO i będą uprawnieni do ubiegania się o możliwość dołączenia do listy psychoterapeutów ISTDP rekomendowanych przez Polski Instytut ISTDP SENTIO oraz zespołu psychoterapeutów ISTDP Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego mających za sobą wstępne szkolenie z zakresu psychoterapii i doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.
Osoba zgłaszająca się również powinna być wstępnie zaznajomiona z nurtem ISTDP poprzez uczestnictwo w kilku szkoleniach, konferencjach w nurcie ISTDP lub zapoznanie się z treściami minimum trzech filmów szkoleniowych z podstaw ISTDP dostępnych na platformie szkoleniowej Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO

Sugerowane filmy szkoleniowe:
Czego możesz się spodziewać
Czego możesz się spodziewać

core training w liczbach

I. Więcej dni szkoleniowych

Core Training będzie zawierał 44 dni szkoleniowe:

1. Core Training trwa trzy lata, na każdym roku będą cztery trzydniowe zjazdy. Każdy zjazd będzie się składał z dwóch części:

Dzień pierwszy – warsztat rozwoju klinicznego (otwarty także dla uczestników spoza grupy Core Trainingu) na których będą omawiane zagadnienia teoretyczne ilustrowane przypadkami klinicznymi prezentowanymi przez nauczycieli. Łącznie 12 dni.

Dzień drugi i trzeci– warsztaty superwizyjne (zamknięte tylko dla uczestników grupy Core Trainingu), podczas których uczestnicy szkolenia będą przedstawiali własne przypadki pracy terapeutycznej w postaci nagrań wideo. Łącznie 24 dni.

2. Warsztaty rozwoju osobistego: Cztery dwudniowe warsztaty (jeden na początku pierwszego roku i po jednym na końcu każdego roku). Łącznie 8 dni.

Integralną częścią Core Trainingu będą spotkania online o nazwie „wsparcie procesu edukacyjnego pomiędzy zjazdami”. Łącznie 9 dwugodzinnych spotkań.

II. Bezpłatny dostęp do 9 edukacyjnych filmów szkoleniowych (o wartości 4410 zł)

III. Core Training prowadzony będzie w 50 % przez polskich i w 50 % przez zagranicznych nauczycieli ISTDP.

IV. W trakcie Core Trainingu oferujemy uczestnikom 50 % zniżki na inne wydarzenia szkoleniowe organizowane przez Instytut.

Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele od których uczyliśmy ISTDP i pod okiem których superwizowaliśmy naszą pracę psychoterapeutyczną

Psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core-Training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced Core – Training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije

Mgr psychologii, psychoterapeutka. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor aplikant. Pracuje jako psycholog i psychoterapeutka, przyjmując pacjentów w prywatnym gabinecie w Białymstoku. Od 2009 szkoli się w podejściu ISTDP. W 2013 roku ukończyła pierwszą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce, uzyskując certyfikat psychoterapeuty IEDTA. W 2016 roku ukończyła kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła zaawansowany kurs ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Psychiatra, psychoterapeuta, prezes Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP

Ukończyła trzy całościowe szkolenia Core Trainig pod kierunkiem różnych nauczycieli: dr Patrici Coughlin, dr Josette ten have de Labije oraz Jona Fredericksona

W 2016 r ukończyła szkolenie dla nauczycieli ISTDP pod kierunkiem Jona Fredericksona. Jej głównym superwizorem od 2006 jest Jon Frederickson. 

Szkolenia w zakresie innych modalności: Szkolenie na poziomie zaawansowanym EMDR z Rogerem Solomonem (2006-2008, do dziś), szkolenie dla trenerów EMDR z Marina de Robert, 2007, zaawansowany neuromodulacja REAC Istituto Rinaldi Fontani, Florencja 2008-dziś.

Prowadzący warsztaty rozwoju osobistego i spotkania online pomiędzy zjazdami:

Psychoterapeuta, psycholog. Ukończyła jedną z pierwszych w Polsce edycji Core Trainingu – zaawansowanego, całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii ISTDP ( Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wydany przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w tym nurcie.

Pomysłodawca i współtwórca Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej – SENTIO. Ambasadorka tej innowacyjnej w Polsce metody rozwoju osobistego i psychoterapii ISTDP. Od 2001 roku inspiruje i pomaga ludziom w rozwoju osobistym i zachowaniu równowagi emocjonalnej w życiu.

Jej motto życiowe: „Odważ się i działaj”.

Psychoterapeuta, psycholog. Ukończyła jedną z pierwszych w Polsce edycji Core Trainingu – zaawansowanego, całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii ISTDP ( Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wydany przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w tym nurcie.

Założyciel Wejherowskiego Ośrodka Terapii i Rozwoju DIALOG oraz Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO. Pomysłodawca i twórca Platformy zrzeszającej psychoterapeutów ISTDP www.istdp-psychoterapia.pl, redaktor bloga o ISTDP.

Od kilkunastu lat wspiera osoby w zakresie rozwoju osobistego i budowania dobrych relacji.

Jej motto zawodowe brzmi: “Spotkaj siebie i poprowadź do sukcesu”.

REKRUTACJA TRWA!

Informacje szczegółowe

REKRUTACJA TRWA!

Miejsce: Sopot – Villa Sentoza

Planowany harmonogram I roku:

TRWA NABÓR. Początek Core Trainingu przewidywany jest na DRUGĄ POŁOWĘ 2023 roku, a ostateczne terminy zostaną ustalone po zebraniu się grupy.

Poniżej przedstawiamy schemat wg, którego planowane będą zjazdy i warsztaty pierwszego roku Core Trainingu. Kolejne lata będą wyglądały podobnie.

Warsztaty rozwoju osobistego (2 dni)
– Zjazd I – 3 dni  
– Zjazd II – 3 dni
– Zjazd III – 3 dni
– Zjazd IV – 4 dni
Warsztaty rozwoju osobistego (2 dni)

Ilość uczestników: max do 12 osób

Etapy rekrutacji

Etap I
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Etap II
Po wstępnej weryfikacji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę poprzez platformę zoom

Etap III
Podpisanie umowy i opłacenie wpisowego stanowi zakończenie procesu kwalifikacji.

Koszt i formy płatności

Wpisowe: 3400 zł

Czesne: 1150 zł x 30 rat (łączna suma to 34.500 zł)

Przy wpłacie jednorazowej 10 % zniżki
Wpisowe nie jest częścią czesnego.

Dalej masz wątpliwości?

Masz pytanie? Z chęcią odpowiemy! Umów się z nami na krótką, niezobowiązującą rozmowę.

Your cart is currently empty.