Rozwój nerwicy – droga do nieświadomości

490 

Opis

Tematyka szkolenia:

Powstawanie zaburzeń nerwicowych wg ISTDP; sposoby rozumienia struktury psychicznej pacjentów, wyznaczające dalsze postępowanie terapeutyczne.

 

Opis szkolenia:

Seminarium jest pierwszym krokiem wprowadzającym w teorię i praktykę ISTDP. W pierwszej kolejności pozwala zastanowić się nad okolicznościami powstawania traum psychicznych, ich rodzajami oraz konsekwencjami. Daje szansę zrozumienia, w jaki sposób powstają destrukcyjne mechanizmy, niszczące dla jakości życia i budowanych relacji interpersonalnych, sprzyjające powstawaniu objawów psychopatologicznych. Ważna część szkolenia dotyczy zrozumienia wypracowanej przez twórcę ISTDP, Habiba Davanloo, drogi do odblokowania nieświadomości, a co za tym idzie – uzyskania dostępu do podstawowych konfliktów nerwicowych.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 • krótki zarys historyczny podejścia ISTDP
 • znaczenie więzi z matką dla rozwoju niemowlęcia
 • konsekwencje doświadczanych przez dziecko traum relacyjnych
 • etapy powstawania zaburzeń nerwicowych  wg Habiba Davanloo
 • rodzaje doświadczanych traum  psychicznych
 • znaczenie wsparcia społecznego
 • pojęcie kompleksu złożonych uczuć przeniesieniowych
 • patologia superego
 • spektrum zaburzeń nerwicowych wg H. Davanloo
 • centralna sekwencja dynamiczna
 • kamienie milowe w psychoterapeutycznej drodze do odblokowania nieświadomości.

 

Dzięki szkoleniu

 • Zwiększysz – poziom rozumienia zdrowej i patologicznej struktury psychicznej pacjenta
 • Otrzymasz – wstępny zarys drogi prowadzącej do odblokowania nieświadomości i uwalniania pacjentów od nerwicowych rozwiązań ich wewnętrznych konfliktów
 • Zrozumiesz – zależności między pierwotnymi traumami przywiązania i destrukcyjnymi sposobami adaptacji.

 

Jak powstało szkolenie

Szkolenie zrealizowane zostało w formie online poprzez aplikację do tworzenia wideokonferencji, dlatego jego częścią jest również zapis dialogu z uczestnikami (pytania, komentarze, dzielenie się osobistymi trudnościami w pracy zawodowej). W naszym przekonaniu stanowi to „wartość dodaną” szkolenia. Utrwalenie szkoleń online i umożliwienie ich zakupu, tak aby można było w dowolnym momencie skorzystać z tej wiedzy, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Umożliwia to wielokrotne powracanie do treści szkolenia, pogłębiając ich rozumienie.

Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.