Mechanizmy obronne – sposób na przetrwanie

490 

Opis

Tematyka filmu szkoleniowego: 

Miejsce mechanizmów obronnych w strukturze psychicznej człowieka, ich funkcja i rodzaje oraz sposoby pracy psychoterapeutycznej z obronami.

 

Opis filmu szkoleniowego:

Materiał wprowadza w sposoby rozumienia funkcji mechanizmów obronnych z wykorzystaniem trójkąta konfliktu – ważnego w terapii ISTDP narzędzia diagnostycznego. Trafne rozpoznawanie, a potem wprowadzanie w pole świadomości pacjenta stosowanych przez niego mechanizmów obronnych, pomaga w aktywnym decydowaniu, które z wypracowanych w toku życia form adaptacji są konstruktywne, a które niszczące i we własnym interesie warto je porzucić lub modyfikować. Praca z obronami oparta jest o stosowanie bloku konfrontacja-identyfikacja-klaryfikacja, któremu poświęcona będzie część materiału filmowego.

 

Zakres tematyczny:

 • wybrane sposoby rozumienia, powstawania i klasyfikowania mechanizmów obronnych
 • typy obron
 • miejsce obron w schemacie neurobiologicznej regulacji lęku
 • wpływ obron na fizjologiczne doświadczanie emocji
 • ocena wzorca obronnego (poziom, rodzaj, stopień syntoniczności)
 • mechanizmy obronne a zdolność adaptacyjna ego
 • opór w psychoterapii
 • sposób pracy z obronami (K-I-K)
 • przykłady stosowanych przez pacjentów mechanizmów obronnych i możliwe sposoby interwencji terapeuty.

Dzięki materiałowi:

 • Zwiększysz – świadomość wpływu obron na relacje interpersonalne i świat wewnętrzny pacjentów
 • Otrzymasz – narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania obron, pomysły na pomoc pacjentom w optymalizacji ich sposobów adaptacji 
 • Zrozumiesz – zależności między obronami i lękiem oraz znaczenie właściwego sposobu pracy z obronami tak, aby nie zwiększać oporu w terapii.