Geneza instytutu

Geneza instytutu

historia

W czerwcu 2016r. powołany został do istnienia Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, co z języka łacińskiego oznacza: mieć uczucie, zdać sobie sprawę. Założycielkami Instytutu są Renata Gehrke i Agnieszka Kamińska. Fundamentem ich dwudziestoletniej współpracy i przyjaźni jest wspólna pasja zawodowa i wartości. Przez te lata zdobywały wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne od różnych nauczycieli. Ciągle jednak poszukiwały skuteczniejszych metod pracy.

Kiedy w 2013 roku jechały do Laboratorium Psychoedukacji na prezentację metody ISTDP prowadzoną przez Jona Fredericksona, myślały o tym jako o kolejnym szkoleniu poszerzającym ich warsztat pracy. Po tej prezentacji zdecydowały, że chcą specjalizować się w tym nurcie. Zostały przyjęte na jedną z pierwszych w Polsce edycji Core Trainingu – zaawansowanego, całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i IEDTA ( The International Experiential Dynamic Therapy Association). Podczas tego trzyletniego, fascynującego szkolenie uczyły się tej metody od najwybitniejszych, światowej klasy nauczycieli i przedstawicieli nurtu ISTDP – Josette ten have de Labije, Jona Fredericksona, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena i Tobiasa Nordqvista.

Kończąc to szkolenie i uzyskując międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP wiedziały, że chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie ISTDP, a nade wszystko chcą propagować tę metodę w Polsce.

Postanowiły zostać ambasadorkami nurtu ISTDP, są bowiem przekonane, że jest to skuteczna metoda zmieniająca życie, ucząca jak kochać i być kochanym.

Już wcześniej podjęły różne inicjatywy, m.in. stworzenie platformy internetowej zrzeszającej psychoterapeutów ISTDP oraz bloga, gdzie zamieszczane są wywiady z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu, artykuły, inspiracje, informacje o wydarzeniach (istdp-psychoterapia.pl). Potrzeby okazały się jednak dużo większe i dlatego powołały Polski Instytut  Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO i zapraszają innych psychoterapeutów ISTDP do współtworzenia go.

IDEA INSTYTUTU

Propagowanie innowacyjnej w Polsce metody rozwoju osobistego i psychoterapii

Stwarzanie możliwości podnoszenia kompetencji psychoterapeutom ISTDP

Stwarzanie możliwości poznawania idei psychoterapii ISTDP i jej użyteczności psychoterapeutom innych nurtów oraz innym specjalistom z zakresu rozwoju osobistego.

Inspirowanie do rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym

ZAKRES DZIAŁANIA

promowanie inicjatyw i wydarzeń z zakresu ISTDP

promowanie psychoterapeutów pracujących w nurcie ISTDP

organizowanie szkoleń, konferencji naukowych

publikowanie specjalistycznych artykułów z zakresu psychoterapii ISTDP

informowanie o nowych pozycjach wydawniczych

integrowanie środowiska psychoterapeutów ISTDP i wspieranie ich w rozwoju zawodowym

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

bg-do-wspolpracyPolski Instytut ISTDP zaprasza do współpracy inne organizacje, stowarzyszenia i osoby, które chcą mieć swój udział w propagowaniu i rozwijaniu tego podejścia psychoterapeutycznego w Polsce, a także promować siebie jako psychoterapeutów ISTDP. Współpraca ta może mieć różny charakter, np.:

dołączenie do Platformy Zrzeszającej Psychoterapeutów ISTDP (istdp-psychoterapia.pl)

pisanie i publikowanie na stronie Instytutu artykułów z dziedziny psychoterapii ISTDP

publikowanie tłumaczonych przez siebie artykułów z zakresu ISTDP

zgłaszanie ważnych wydarzeń w kraju i za granicą dotyczących ISTDP

publikowanie autorskich relacji z wydarzeń związanych z tym nurtem

współorganizowanie szkoleń, konferencji naukowych oraz inicjatyw integrujących środowisko polskich psychoterapeutów ISTDP