Spotkanie z Mistrzem

Jak co roku od 37 lat, na początku października, dr. H. Davanloo, twórca ISTDP, zaprasza gości z różnych stron świata, by zaprezentować efekty swoich badań nad metapsychologią nieświadomości i metody pracy nad całkowitym usunięciem obron blokujących dostęp do nieświadomości. Tytuł tegorocznego wydarzenia nosił nazwę: „37 Międzynarodowe Audiowizualne Sympozjum z Zakresu Nauki Dotyczącej Metapsychologii Nieświadomości: Technika Davanloo Całkowitego Usuwania Oporu i Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej”. W sympozjum brali udział psychiatrzy i psychologowie z różnych krajów, głównie z Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch. W tym roku również i ja znalazłam zaproszenie w swojej skrzynce na listy. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się oficjalnej stronie dr. Davanloo: http://www.davanloo.ca/index.htm

Dr. H. Davanloo – lekarz-chirurg z wykształcenia, psychoanalityk i badacz nieświadomości z powołania, w katedrze psychiatrii na Uniwersytecie Mc Gill w Montrealu pod koniec lat 60-tych tworzy zręby rewolucyjnego podejścia psychoterapeutycznego. Przez kolejne lata doskonali metodę tak, by mogły z niej korzystać osoby skarżące się na objawy świadczące o zdezorganizowanej strukturze osobowości, charakterologicznych tendencjach autodestrukcyjnych oraz masywnym nasilenia lęku. Dziś, mimo zaawansowanego wieku – w październiku skończył 89 lat, nadal aktywnie pracuje dzieląc się swą wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami swych następców. Tym, co ceni szczególnie jest precyzja myślenia i wynikająca z tego precyzja formułowania interwencji. Dzięki temu pacjent podczas terapii ISTDP jest chroniony przed zbędnym cierpieniem. Psychoterapeuta, niczym chirurg, ma działać tak szybko jak jest to tylko możliwe, w polu operacyjnym nie mniejszym i nie większym niż to absolutnie niezbędne. Nieodłączną częścią metody Davanloo są nagrania audiowizualne sesji terapeutycznych. Dzięki zastosowaniu tej nowatorskiej, jak na owe czasy, techniki, udało się zarejestrować dynamikę spotkania terapeutycznego, tego co wypływa ze świadomości ale, co ważniejsze, również te słowa, gesty, emocje, lęk, które są sygnałami wysyłanymi przez nieświadomość – zarówno psychoterapeuty jak i pacjenta.

Podczas sympozjum miałam okazję oglądać nagrania sesji dr. Davanloo. Na ekranie widzimy, jak przyjmuje pacjentów odziany w biały fartuch nałożony na znakomicie skrojony trzyczęściowy garnitur, z fajką w dłoni. Ze skupionym wyrazem twarzy obdarzał rozmówcę uważnym spojrzeniem, a gdy mówił, słyszeliśmy chropawy, charakterystyczny głos i stanowczo brzmiące słowa: „Bądź ze sobą szczery!”, „Dasz radę!”, „Zmierz się ze swoimi uczuciami, jesteś to sobie winien!” Stare taśmy, technicznie niedoskonały obraz i dźwięk, a mimo to przesłanie uczciwości, szacunku, współczucia, odwagi i miłości brzmią z wielką mocą.

Przez te kilka dni trwania sympozjum, gdy analizowaliśmy dynamikę procesów psychicznych pacjentów Davanloo, miałam wielokrotnie doświadczać, czym jest mobilizacja nieświadomości po stronie terapeuty i po stronie pacjenta. Ile zyskuje cały proces terapeutyczny podczas aktywizacji nieświadomego przymierza terapeutycznego. Jak potężnym czynnikiem torpedującym terapię jest nieświadomy lęk projekcyjny i jak uwalniający jest moment, gdy pacjent pod wpływem nieświadomego lęku nakazującego utożsamiać terapeutę z żądnym krwi prześladowcą, w końcu odkrywa, że mordercza wściekłość należy do niego samego i jest odpowiedzią na zrywane po wielokroć więzi przez najbliższe mu osoby, niezdolne do przywiązania dającego dziecku poczucia bezpieczeństwa. Davanloo pokazywał jak bardzo trzeba być świadomym i uważnym na sygnały płynące z nieświadomości. Bycie terapeutą ISTDP to misterne budowanie zdolności do spotkania się z pozytywnymi i negatywnymi uczuciami wypływającymi z zakamarków nieświadomości naszych pacjentów. Spotkanie z tym, co wstydliwie chowane, masakrowane poczuciem winy, obciążone lękiem, służy temu, by mogła zajść trwała zmiana w strukturze charakteru, by został zwieńczony proces leczenia.

Lidia Joanna Kulikowska
psycholog, psychoterapeutka ISTDP

www.psychoterapia-ISTDP.pl

+48 725 634 966

02-539 Warszawa,
ul.Kwiatowa 21 m 3

Your cart is currently empty.