Wokół winy i wstydu

490 

Opis

Tematyka filmu szkoleniowego: 

Miejsce poczucia winy oraz wstydu w systemie psychicznym pacjentów

 

Opis materiału:

Celem materiału jest przedstawienie wybranych aspektów ISTDP, które znacząco wpływają na tworzenie przymierza roboczego, a co za tym idzie na efektywność psychoterapii. W ISTDP wina jest jednym z kluczowych dla procesu terapeutycznego zjawisk. Właściwe jej rozpoznanie, rozumienie jej znaczenia, może mieć decydujący wpływ na powodzenie leczenia. M.in. można z tej perspektywy spojrzeć na bardzo destrukcyjne zjawisko negatywnej reakcji terapeutycznej, minimalizując prawdopodobieństwo jej wystąpienia w znaczący sposób.

 

Zakres tematyczny:

  • refleksje nad miejscem wstydu na trójkącie konfliktu
  • funkcja wstydu i winy w rozwoju dziecka 
  • różnicowanie doświadczenia wstydu i winy 
  • mechanizmy obronne przeciwko przeżywaniu winy  
  • wpływ patologii superego na pojawianie się winy 

 

Dzięki temu materiałowi:

  • Zwiększysz – świadomość funkcji wstydu i poczucia winy, poznasz ich specyfikę i miejsce w procesie rozwoju człowieka
  • Otrzymasz – narzędzia do różnicowania winy i wstydu
  • Zrozumiesz – zależności między doświadczeniami wstydu i winy