Praktyczne zastosowanie presji w procesie psychoterapii ISTDP

Opis warsztatu:

1)Przedstawienie miejsca presji w sekwencji interwencji w podejściu ISTDP.

2)Wybór typu presji w zależności od celu terapeutycznego: pomocy pacjentowi w byciu obecnym emocjonalnie, w rozpoznawaniu wewnętrznego procesu i emocji, w przezwyciężaniu obron.

3)Wybór siły interwencji w zależności od siły oporu, zdolności adaptacyjnej ego.

 

Zakres tematyczny:

1) prezentacja typów presji: presje proste, presje łączone z wyzwaniem (challenge), presje łączone z obejmowaniem ( bracing)

2) ćwiczenie wyboru presji związanych z konkretnym zogniskowaniem

3) ćwiczenie stosowania presji w odniesieniu do konkretnych momentów problematycznych,

 

Dzięki szkoleniu:

Zdobędziesz: wiedzę na temat użyteczności presji w konkretnych sytuacjach terapeutycznych podczas prowadzenia terapii

Zyskasz: podstawowe umiejętności rozpoznawania funkcji wypowiedzi pacjenta

Rozwiniesz: umiejętność elastycznego stosowania interwencji terapeutycznych.

Zrozumiesz: w jaki sposób wiązać obserwacje diagnostyczne z postępowaniem terapeutycznym.

 

Prowadząca:

Lidia Kulikowska

Psycholog, psychoterapeutką. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS, studia podyplomowe z zakresu Diagnozy Psychologicznej na SWPS , studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej, Podyplomowe czteroletnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ukończyła czteroletnią szkołę terapii ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy akredytowaną przy Washington School of Psychiatry.

Doświadczenie kliniczne uzyskała na Oddziale Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Nerwic Przychodni Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w XIII Oddziale Dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. .Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

Jest członkinią  sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a także IEDTA Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej opartej na Doświadczaniu.

Jest członkinią  Komisji Rewizyjnej sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Bierze udział w konferencjach i seminariach międzynarodowych organizowanych w ramach ISTDP.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Swoją pracę superwizuję u  Jona Fredericksona, i dr. med. Allana Abbassa.

W 2021 roku planuje prowadzenie całościowego szkolenia „Podstawy ISTDP dla psychoterapeutów.” we współpracy z Jonem Fredericksonem

Jest autorką polskiej wersji ćwiczeń „Doskonalenie interwencji terapeutycznej w pracy z wysoko-oporującymi pacjentami” autorstwa Jona Fredericksona z ISTDP Instytut. ( w przygotowaniu)

Your cart is currently empty.