Ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń z Monicą Urru już za tydzień!

📣 Przed nami piąte, ostatnie szkolenie w ramach cyklu tematycznego pt. „Adaptacja z perspektywy neuronauki – Zintegrowane podejście w pracy ze złożoną traumą”.

Szkolenie będzie kontynuacją rozważań nad możliwościami integracji teorii ISTDP z neurobiologiczną wiedzą o adaptacji i zaproponowanie praktyk i technik psychoterapeutycznych zbudowanych na tym integracyjnym podejściu.

📅 Data: 16.02.2024

Tytuł: Integracyjna praca z ciałem nad spektrum dysocjacyjnym 2: przypadki kliniczne

Jest to ostatnia już okazja, żeby poznać techniki psychoterapeutyczne zbudowane na zintegrowanym podejściu ISTDP i neuronauki, które tworzą nowe spojrzenie na pracę ze złożoną traumą. Prowadząca szkolenie Monica Urru przedstawi ten proces na przykładzie własnej pracy klinicznej udostępnionej podczas szkolenia. Pokaże, jak podejście to skutecznie zmienia dysfunkcjonale już teraz adaptacyjne wzorce zachowań oraz łagodzi objawy złożonych traum.

Zapisz się poniżej 👇
https://polskiinstytutistdp.pl/produkt/adaptacja-z-perspektywy-neuronauki-zintegrowane-podejscie-w-pracy-ze-zlozona-trauma/

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu nawet dla osób, które nie brały udziału w pozostałych spotkaniach. Na pewno skorzystają z tego uczestnictwa. Dodatkowo z części szkoleń powstały filmy szkoleniowe, do których dostęp można zakupić na naszej platformie szkoleniowej.

🎬 Link do pierwszego filmu szkoleniowego 👇
https://polskiinstytutistdp.pl/produkt/jestesmy-elektryczni-jak-zintegrowac-neurofizjologie-adaptacji-i-teorie-istdp/

🎬 Link do drugiego filmu 👇
https://polskiinstytutistdp.pl/produkt/asymetria-fluktuacyjna-jako-miara-stresu-i-obrony-charakteru/

Your cart is currently empty.