Nowy film szkoleniowy! Rozkaz i posłuszeństwo

Kolejny film szkoleniowy z zakresu ISTDP dla psychoterapeutów, prezentujący praktyczną psychodynamiczną wiedzę i techniki pracy z patologią superego. Zakup bezterminowego dostępu do szkolenia możliwy jest poprzez platformę szkoleniową Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO. Więcej informacji:
Your cart is currently empty.