Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Interwencje terapeutyczne w podejściu ISTDP

Forma szkolenia
Szkolenie zostanie zrealizowane online poprzez aplikację ZOOM. Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową.

Tematyka szkolenia:

Interwencje terapeutyczne w podejściu ISTDP.

Opis szkolenia:

  1. Przedstawienie podstaw modelu terapii w podejściu ISTDP – metapsychologia.
  2. Drzewo decyzyjne przekładania rozpoznania wierzchołków trójkąta na strategie terapeutyczne.
  3. Wiązanie interwencji terapeutycznych z dynamiką procesów wewnętrznych pacjenta – trashold.

 

Zakres tematyczny:

  1. zapoznanie z typami interwencji terapeutycznych,
  2. przedstawienie faz procesu terapeutycznego,
  3. omówienie podejścia standardowego i podejścia stopniowanego,

 

Dzięki szkoleniu:

  • Zdobędziesz: wiedzę na temat przekładania psychodiagnozy na techniki budowania interwencji terapeutycznych.
  • Zyskasz: podstawowe umiejętności formułowania sekwencyjnych interwencji terapeutycznych.
  • Rozwiniesz: umiejętność elastycznego stosowania interwencji terapeutycznych.
  • Zrozumiesz: w jaki sposób wiązać obserwacje diagnostyczne z postępowaniem terapeutycznym.

 

Prowadząca:

Lidia Kulikowska

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS, studia podyplomowe z zakresu Diagnozy Psychologicznej na SWPS-ie, studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej, Podyplomowe czteroletnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ukończyła czteroletnią szkołę terapii ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy akredytowaną przy Washigton School of Psychiatry.

Doświadczenie kliniczne uzyskała na Oddziale Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Nerwic Przychodni Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w XIII Oddziale Dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

Jest członkinią  sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a także IEDTA Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej opartej na Doświadczaniu. Jest członkinią  Komisji Rewizyjnej sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. Bierze udział w konferencjach i seminariach międzynarodowych organizowanych w ramach ISTDP. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Swoją pracę superwizuje u  Jona Fredericksona, i dr med Allana Abbassa. W 2021 roku planuje prowadzenie całościowego szkolenia „Podstawy ISTDP dla psychoterapeutów.” we współpracy z Jonem Fredericksonem. Jest autorką polskiej wersji ćwiczeń „Doskonalenie interwencji terapeutycznej w pracy z wysokooporujacymi pacjentami” autorstwa Jona Fredericksona z ISTDP Instytut.

Your cart is currently empty.