Bezradność - Symulacja sesji terapeutycznej

Poczucie winy - Symulacja sesji terapeutycznej

Materiały z webinaru:
Jak wspierać ofiary traumy będąc jednocześnie jej uczestnikiem
[Kliknij przycisk, aby pobrać]

Your cart is currently empty.