Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Współorganizatorem warsztatu jest Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Uczestnictwo w warsztacie stanowi jeden z warunków uprawniających do wzięcia udziału w zaawansowanym szkoleniu w nurcie ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji.

Warsztat poprowadzi Beata Załoga – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ekspert podejścia ISTDP. Od wielu lat współpracuje z wybitnym, światowym przedstawicielem tego nurtu Jonem Fredericksonem. Poprowadzi autorski warsztat prezentując również na materiale video zapis własnej pracy psychoterapeutycznej.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawy teoretyczne oraz specyficzne czynniki przyczyniające się do wysokiej, potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności tego podejścia.

Szczególna uwaga będzie poświęcona różnym aspektom i etapom budowania efektywnego przymierza terapeutycznego z punktu widzenia ISTDP oraz diagnozowaniu i regulowaniu lęku u pacjenta.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

Warsztat będzie zawierał prezentację teorii,  prezentację fragmentów sesji, ćwiczenia pozwalające rozwijać zdolność utrzymywania efektywnego zogniskowania w pracy psychoterapeutycznej oraz dyskusję.

Dzięki udziałowi w warsztatcie:

Zwiększysz – umiejętność blokowania mechanizmów obronnych pacjenta tworzących jego cierpienie
Otrzymasz –  wiedzę jakie mechanizmy obronne  uniemożliwiają zdrową regulację lęku
Zrozumiesz – jak wzmacniać zdrową część pacjentów

Literatura polecana do zapoznania się przed warsztatem:

Rozdział 1. Połączenie teorii i techniki w intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej stworzonej przez Davanloo w książce Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna P. Coughlin Della Selva (HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2012)
Rozdz 6: Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (B. Załoga i A. Zarzycka)  w podręczniku akademickim Psychoterapia. Szkoły i Metody  L. Grzesiuk i H. Suszek (red.) (ENETEIA, Warszawa 2011)

Your cart is currently empty.