Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Tematyka szkolenia:

Akceptacja wolności i zależności w swoim życiu oraz dbanie o równowagę między nimi stanowi podstawę bogatego i emocjonalnie zdrowego życia. Ten wykład podkreśla potrzebę stałego kierowania się tymi pojęciami jak światłem latarni morskiej we mgle.

Opis szkolenia:

Omówimy:

  1. Dlaczego stanowi to podstawę wszystkich związków.
  2. Kiedy wolność jest idealizowana lub dewaluowana.
  3. Kiedy zależność jest idealizowana lub dewaluowana.
  4. Jak znaleźć równowagę terapeutyczną.

Zakres tematyczny:

  1. wykład teoretyczny,
  2. przykłady praktyczne w postaci zapisów sesji i/lub odgrywania ról,
  3. dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Dzięki szkoleniu:

Zyskacie: nową wiedzę, jak oprzeć swoje życie i pracę na znajdowaniu równowagi między wolnością a zależnością.

Zrozumiecie: jak ważne jest rozumienie własnych potrzeb, kiedy pomagacie innym w zaspokajaniu ich potrzeb.

Pogłębicie: zdolność rozważania i rozumienia, jak dokonywane przez was wcześniej i obecnie wybory wpływają na waszą pracę psychoterapeutyczną.

Prowadzący:
Tobias Nordqvist, lic. Psycholog, prowadzi prywatną praktykę w Sztokholmie. Uczy na różnych uniwersytetach w Szwecji oraz współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie ucząc i superwizując w nurcie ISTDP. Interesuje się neurofizjologicznymi przyczynami traumy i zaburzeniami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię, superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.

Your cart is currently empty.