Warsztat: „Techniki w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP): KIK (konfrontacja, identyfikacja, klaryfikacja), Presja, Wyzwanie (challenge), Zderzenie czołowe (Head-On-Collision)

W Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej towarzyszymy naszym pacjentom/klientom w jak najskuteczniejszym i najszybszym dotarciu do świata ich nieświadomych wspomnień, przeżyć, myśli, pragnień i marzeń, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa na tej wyboistej drodze. Praca ta wymaga ze strony terapeuty znajomości konkretnych narzędzi, które, stosowane w określonej kolejności i strukturze, pomagają budować i wzmacniać przymierze terapeutyczne, a w pacjencie – kryzys intrapsychiczny, konieczny do dezaktywacji patologicznych identyfikacji i poznania jego ukrytego świata.

20 kwietnia 2018 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów na 7-godzinny warsztat, dedykowany kluczowym narzędziom i technikom w ISTDP.

* Opowiemy o głównych technikach stosowanych w ISTDP na drodze do nieświadomych uczuć pacjenta, tj. KIK (konfrontacja, identyfikacja, klaryfikacja), Presja, Wyzwanie (challenge), Zderzenie czołowe (Head-On-Collision).

* Będziemy ćwiczyć te z nich, które powodują wzrost złożonych uczuć przeniesieniowych i tym samym wzmacniają przymierze terapeutyczne.

* Postaramy się pokazać fragmenty sesji, gdzie te techniki zostały zastosowane.

Warsztat jest częścią cyklu „Wprowadzenie do ISTDP”, realizowanego w Pracowni Psychoterapii i Treningu ISTDP HORYZONTY w Warszawie.

Dedykowany jest szczególnie tym terapeutom, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP, a także rozszerzyć swoje zainteresowanie pracą w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Warsztat jest pomyślany jako całość, uczestnicy dostaną zaświadczenie o uczestnictwie.

Dzięki szkoleniu:

  1. Rozszerzysz swój warsztat o nowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.
  2. Doświadczysz terapeutycznej siły ćwiczonych interwencji.
  3. Pogłębisz rozumienie zależności pomiędzy uczuciami-lękiem-obronami, którymi reagują pacjenci w reakcji na stosowane interwencje.

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin).
Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na kontakt:

a.dawidziuk.leczycka@istdp-terapia.pl lub

tel. 790-200-724

Więcej informacji na: www.istdp-terapia.pl

Your cart is currently empty.