UWAGA!!! Z powodu pandemii szkolenie superwizyjne będzie realizowane w formie ONLINE, z limitowaną liczbą uczestników. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu superwizyjnym z Susan Hajkowski (Wielka Brytania) i Stephenem Buller (Wielka Brytania)

Szkolenie superwizyjne poprzedzone będzie konferencją szkoleniową online pt. “Zastosowanie podejścia Moment by Moment przy użyciu sekwencji Interwencja – Odpowiedź” http://polskiinstytutistdp.pl/wydarzenia/zastosowanie-podejscia-moment-by-moment-przy-uzyciu-sekwencji-interwencja-odpowiedz/”.

Szkolenie ma charakter zaawansowany i przeznaczone jest dla psychoterapeutów pracujących i/lub szkolących się w nurcie ISTDP (mających już za sobą co najmniej trzy szkolenia z zakresu ISTDP). Istnieją dwa warianty uczestnictwa- jako osoba aktywnie superwizująca swoją pracę lub jako obserwator. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: 

– Susan Hajkowskizarejestrowana jako psychoterapeutka psychodynamiczna/psychoanalityczna (UKCP), jest specjalistką w dziedzinie psychoterapii w opiece zdrowotnej (NHS) Derbyshire Foundation Trust. Ma ponad 25-letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS). Ukończony przez Suzan Core Training ISTDP był częścią pierwszej grupy szkoleniowej ISTDP w Wielkiej Brytanii. Susan odbyła szkolenia dotyczące nauczania ISTDP i ma w tym zakresie bogate doświadczenie nauczając ISTDP w Wielkiej Brytanii. W swojej zawodowej praktyce Susan zajmuje się rozwojem specjalistycznych zastosowań metody ISTDP dla poważnych, złożonych zaburzeń pacjentów. Kieruje badaniami naukowymi. Powadzi badania nad efektywnością procesu leczenia w podejściu ISTDP, nad jego przebiegiem i skutecznością. Kończy doktorat w zakresie badań nad ISTDP na uniwersytecie w Leicester. Jest certyfikowanym nauczycielem i superwizorem IEDTA, uczy, rozwija szkolenia oraz superwizuje w podejściu ISTDP w ramach oferowanych przez IEDTA certyfikowanych Core-Trainingów, a także w sektorze publicznej służby zdrowia. Prezentowała liczne badania dotyczące psychoterapii oraz wygłaszała wystąpienia kliniczne na arenie krajowej i międzynarodowej, odgrywając wiele ważnych ról w międzynarodowych organizacjach. Piastowała stanowisko prezydenta towarzystwa badań nad psychoterapią (SPR) w Wielkiej Brytanii, aktualnie jest członkiem zarządu IEDTA.

– Dr Stephen Buller, psychoterapeuta, w swojej pracy bazuje zasadniczo na podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym. Od ponad 30 lat szkoli i superwizuje w podejściu STPP (short-therm psychodynamic psychotherapy), będącego w dużym stopniu pod wpływem teorii i praktyki ISTDP. Od ponad 40 lat pełni wiodącą rolę w rozwoju psychoterapii w Wielkiej Brytanii. Aktualnie sprawuje funkcję dyrektora oraz głównego konsultanta w Ośrodku Psychoterapii Cathexis, społecznego przedsięwzięcia zajmującego się propagowaniem potwierdzonej badaniami praktyki psychoterapeutycznej. Dr Buller jest dodatkowo prezesem i konsultantem w Fundacji ds. Psychoterapii, organizacji powołanej po to, by promować, wspierać i rozwijać leczenie efektywne i bezpieczne, tj. psychoterapię opartą na rzetelnych badaniach. Steve ma za sobą wiele szkoleń w zakresie psychoterapii oraz bardzo duże doświadczenie zawodowe,  pracując w różnych modalnościach i settingu terapeutycznym – z klientami indywidualnymi oraz z parami.

Your cart is currently empty.