Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Zapraszamy do udziału w szkoleniu superwizyjnym z wybitnym przedstawicielem nurtu ISTDP – Kees’em Cornelissen’em. Poprzedzi ją poprowadzona przez niego całodniowa psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa pt. „Sekrety mechanizmu projekcji” (Gdańsk, 20-10-2017r.). Więcej tutaj

Na superwizję zapraszamy psychoterapeutów, którzy mają za sobą już kilka szkoleń  z zakresu ISTDP.

Kees Cornelissen

Ukończył socjologię na Free University w Amsterdamie, a następnie 5-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii. Podczas swojej kariery zawodowej ukończył wiele różnych szkoleń psychoterapeutycznych, między innymi z Analizy Grupowej, Terapii Zorientowanej na Kliencie, Analizy Transakcyjnej, zostając nauczycielem i superwizorem różnych modalności psychoterapeutycznych.

Teorii i praktyki w podejściu ISTDP uczył się u Habiba Davanloo (twórcy ISTDP) w Kanadzie, a następnie kontynuował program edukacyjny w zakresie ISTDP w Holandii pod kierunkiem m.in. Jostette ten Have-de-Labije.

Pełnił funkcję prezesa Holenderskiego Stowarzyszenia ISTDP (VKDP), aktualnie jest członkiem zarządu IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), a także członkiem redakcji Ad Hoc Bulettin. Jest jednym z nauczycieli międzynarodowych Core-Trainingów ISTDP w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Polsce i Holandii. Występuje na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Opublikował wiele artykułów badawczych dotyczących efektywności leczenia metodą ISTDP.  Napisał również kilka specjalistycznych artykułów na temat szczegółowych zagadnień dotyczących zastosowania technik ISTDP, w 2007 roku opublikował książkę o stacjonarnym leczeniu w podejściu ISTDP.

Przez ponad 30 lat pracował w krajowym ośrodku leczenia zaburzeń osobowości, gdzie zarządzał oddziałem psychoterapii dynamicznej, włączając w leczenie podejście ISTDP. W 2005 roku opracował i rozwinął jako pierwszy skuteczne metody leczenia metodą ISTDP dla pacjentów stacjonarnych w ramach oddziałów dziennych.

Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Bredzie na południu Holandii oraz pracuje w holenderskiej służbie zdrowia, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną. Rozwija również ośrodek szkoleniowy specjalizujący się w podejściu ISTDP w Holandii, gdzie prowadzone jest gruntowne szkolenie z zakresu tego nurtu psychoterapii (Core – training) i gdzie można się specjalizować w obszarze leczenia stacjonarnego.

Your cart is currently empty.