Tematyka szkolenia: miejsce mechanizmów obronnych w strukturze psychicznej człowieka, ich funkcja i rodzaje oraz sposoby pracy z obronami w trakcie psychoterapii w podejściu ISTDP.

Opis szkolenia: 

Seminarium wprowadza w sposoby rozumienia funkcji mechanizmów obronnych z wykorzystaniem trójkąta konfliktu – ważnego w terapii ISTDP narzędzia diagnostycznego. Trafne rozpoznawanie, a potem wprowadzanie w pole świadomości pacjenta stosowanych przez niego mechanizmów obronnych, pomaga w aktywnym decydowaniu, które z wypracowanych w toku życia form adaptacji są konstruktywne, a które niszczące i we własnym interesie warto je porzucić lub modyfikować. Praca z obronami oparta jest o stosowanie bloku konfrontacja-identyfikacja-klaryfikacja, któremu poświęcona będzie część szkolenia.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz The International Experiential Dynamic Therapy Association), trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji DELTA w Bydgoszczy.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – świadomość wpływu obron na relacje interpersonalne i świat wewnętrzny pacjentów 

Otrzymasz – narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania obron, pomysły na pomoc pacjentom w optymalizacji ich sposobów adaptacji

Zrozumiesz – zależności między obronami i lękiem oraz znaczenie właściwego sposobu pracy z obronami tak, aby nie zwiększać oporu w terapii

Your cart is currently empty.