http://istdp-psychoterapia.pl/kiedy-podporzadkowanie-staje-sie-choroba-seminarium-istdp/
Jak odzyskać  kontakt ze zdrową, życiodajną energią prawdziwego ja przeciwstawiając się patologicznemu superego?

Seminarium z elementami warsztatu pt. „Kiedy podporządkowanie staje się chorobą – pasywne obrony w służbie fałszywego self pacjenta”

Warsztat poświęcony jest pracy z pacjentami silnie zidentyfikowanymi z patologicznym superego, których charakterystyczne mechanizmy obronne uniemożliwiają im kontakt ze swoim prawdziwym „ ja”oraz utrudniają nawiązywanie bliskich relacji w życiu osobistym.

Ceną za „ podporządkowanie”, „ przypodobanie się” patologicznemu superego / uwewnętrznione relacje z pierwszymi opiekunami dziecka/ jest utrata kontaktu ze zdrową, życiodajną energią prawdziwego ja.
Pacjent zidentyfikowany z patologicznym superego używa charakterystycznych mechanizmów obronnych, czyni sobie to samo, co uczyniono mu w przeszłości / Fenichel, Freud, Kernberg/, Jeśli rodzic ignorował jego uczucia lub dewaluował jego osobę, on także ignoruje swoje uczucia i dewaluuje siebie, zdradza siebie tak jak został zdradzony, opuszcza siebie tak jak był opuszczany, zaniedbuje siebie tak jak był zaniedbywany, krytykuje siebie tak jak był krytykowany, unieważnia siebie, tak jak był unieważniany.

Te pasywne obrony pacjenta są głęboko syntoniczne i są źródłem jego cierpienia.

W trakcie warsztatu będziemy uczyć się:
– Jak separować ego pacjenta od jego patologicznego superego.
-Jak pomóc klientowi odróżnić „ siebie” od mechanizmu obronnego.
-Jak sprawić by pacjent stanął po swojej stronie, przeciwko atakom na „ja”.

-Jak zmobilizować pacjenta do zwrócenia się przeciwko pasywnym obronom i zaangażowania w terapię.
– Jak zmobilizować wolę pacjenta, by pomóc mu odróżnić się od identyfikacji z patologicznym superego.

W trakcie warsztatu zaprezentowany zostanie fragment pracy z pacjentem, ilustrujący pracę z pasywnymi obronami oraz separowanie ego od patologicznego superego. Będzie miejsce na refleksję i dyskusję dotyczącą pasywnych obron i patologicznego superego . Czy i jak można odnieść wiedzę którą mamy do tego, co warto przekazać rodzicom i nauczycielom , którzy wychowują i pracują z dziećmi.

Seminarium będzie realizowane pod kierunkiem: Alicja Zborowska-Gordowy, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel ISTDP

 

Your cart is currently empty.