Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na SZKOLENIE ONLINE z zakresu podstaw Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. ”DIAGNOZA I REGULACJA LĘKU”

Tematyka szkolenia: świadomy i nieświadomy lęk w procesie terapii – diagnoza i regulacja

Opis szkolenia:

Seminarium pozwala poznać koncepcję lęku nieświadomego, stanowiącą jeden z bazowych filarów podejścia ISTDP. Umiejętności diagnozowania poziomu lęku, określania progu jego tolerancji, rozpoznawania mechanizmów obronnych utrudniających regulację lęku są kluczowe w prowadzeniu pacjenta drogą do odblokowania nieświadomości.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz The International Experiential Dynamic Therapy Association), trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji DELTA w Bydgoszczy.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – poziom rozumienia koncepcji nieświadomego lęku

Otrzymasz – wiedzę pozwalającą diagnozować poziom lęku i wspierać pacjentów w jego regulowaniu

Zrozumiesz – znaczenie lęku w funkcjonowaniu trójkąta konfliktu

Your cart is currently empty.