Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na SZKOLENIE ONLINE z zakresu podstaw Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. ”DIAGNOZA I REGULACJA LĘKU”

Tematyka szkolenia: świadomy i nieświadomy lęk w procesie terapii – diagnoza i regulacja

Opis szkolenia:

Seminarium pozwala poznać koncepcję lęku nieświadomego, stanowiącą jeden z bazowych filarów podejścia ISTDP. Umiejętności diagnozowania poziomu lęku, określania progu jego tolerancji, rozpoznawania mechanizmów obronnych utrudniających regulację lęku są kluczowe w prowadzeniu pacjenta drogą do odblokowania nieświadomości.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).  Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – poziom rozumienia koncepcji nieświadomego lęku

Otrzymasz – wiedzę pozwalającą diagnozować poziom lęku i wspierać pacjentów w jego regulowaniu

Zrozumiesz – znaczenie lęku w funkcjonowaniu trójkąta konfliktu