Logo Polski Instytut ISTDP Sentio

Założenia psychoterapii ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia dynamiczna (ISTDP) jest przyspieszoną formą psychoterapii psychodynamicznej zaprojektowana, aby zapewnić szybki dostęp do nieświadomości. Została ona opracowana przez dr Habib Davanloo, psychiatrę z Montrealu, który był niezadowolony z długości i nierzetelności psychoanalizy. Rozszerzona poprzez badania empiryczne, nagrania video, ISTDP jest bardziej aktywna i skoncentrowana niż tradycyjna psychodynamiczna psychoterapia. Wykazano, że ISTDP jest skuteczna w leczeniu stanów lękowych, depresji, zaburzeń postaci (dalej zaburzeń osobowości DSM) i somatyzacji. Jej celem jest zapewnienie nie tylko złagodzenia objawów, ale także restrukturyzacja osobowości.

Metapsychologia z ISTDP korzysta z dwóch trójkątów, które zwięźle podsumowują podstawowe koncepcje psychodynamiczne.

trojkaty

 

Uczucia i impulsy, które nie były tolerowane przez wczesnych opiekunów, wywołują lęk i są unikane przez stosowanie obron. Jak pokazuje Malan (1979) na przykładzie Trójkąta osoby, podstawowe konflikty emocjonalne z wczesnych relacji pacjenta są ponownie odgrywane z innymi w obecnym życiu pacjenta, w tym i z terapeutą.

Jak w każdym dynamicznym leczeniu, obrony poznawcze nie są postrzegane jako cel sam w sobie, jak to jest w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), ale jako obrona przed nieświadomymi uczuciami i niepokojem. Jeśli obrona działa dobrze, nie doświadcza się lęku. Jeśli obrona zawiedzie, lęk wzrasta przez perspektywę wypłynięcia uczuć na powierzchnię.

W ISTDP wywierany jest delikatny, ale trwały nacisk na pacjenta, aby uświadomić mu i pomóc mu zwrócić się przeciwko obronom, które blokują doświadczanie prawdziwych uczuć. Kiedy usunie się już obrony, pacjent odczuwa intensywne, mieszane wspomnienia i uczucia. Badania potwierdzają, że nie wystarczy tylko wgląd w nasze prawdziwe uczucia; bezpośrednie doświadczanie uczuć z przeszłości i teraźniejszości podczas sesji terapeutycznej, jest niezbędne w celu uregulowania ich wpływu na doświadczanie lęku i stosowania obron, które generują problemy psychologiczne.

Każdy lęk wywołany podczas tego procesu terapeutycznego jest regulowany tak, że nie staje się przytłaczający.

Z ISTDP, w ramach jednej sesji, możliwe jest przebicie się przez trwające całe życie rekacje obronne, a tym samym „odblokowanie” nieświadomości pacjenta i zapewnienie bezpośredniego dostępu do przeszłości pacjenta.

Staramy się, aby każda osoba stała się autentyczna i pełna, oraz była w stanie w pełni zaangażować się i uczestniczyć w życiu bez przeszkód stwarzanych przez bolesne emocje i nieprzystosowawcze sposoby radzenia sobie i zachowania. Poprawa samopoczucia i funkcjonowania kontynuowane są również po zakończeniu terapii.

Jest to model leczenia, który jest zgodny z najnowszymi badaniami neurologicznymi i dowodami na temat zmian w mózgu dorosłych.

Źródło: Bezpośrednie tłumaczenie z: http://www.istdp.com.au/philosophy-of-istdp/