Termin

15 stycznia 2021

Godzina

9:30 - 13:30

Miejsce

Online

Tematyka szkolenia: spojrzenie na ego, jako część psychicznej struktury człowieka, z perspektywy podejścia ISTDP; wykorzystanie pojęcia zdolności adaptacyjnej ego do bezpiecznego intensyfikowania procesu terapeutycznego.

Opis szkolenia:

W trakcie seminarium omówione zostaną sposoby rozumienia ego w strukturze psychicznej człowieka oraz spojrzenie na możliwe drogi diagnozowania poziomu zdolności adaptacyjnej ego pacjenta po to, by rozważać najskuteczniejsze metody naprawiania i rozwijania deficytowych funkcji w tym zakresie. ISTDP pomaga m.in. w rozumieniu różnicy między statycznym i dynamicznym użyciem pojęcia ego, co przekłada się bezpośrednio na możliwość korzystania w sesji z pracy „moment to moment”, czyli natychmiastowego modyfikowania interwencji terapeuty w odpowiedzi na reakcję pacjenta, stosownie do prezentowanego w danej chwili jego poziomu zdolności adaptacyjnej ego.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz International Experiential Dynamic Therapy Association) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).  Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Dzięki szkoleniu:

  • Zwiększysz – zakres rozumienia czynników wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo procesu psychoterapii
  • Otrzymasz – narzędzia do badania i restrukturyzowania zdolności adaptacyjnej ego
  • Zrozumiesz – różnicę między statycznym i dynamicznym rozumieniem ego