Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Tematyka szkolenia: spojrzenie na ego, jako część psychicznej struktury człowieka, z perspektywy podejścia ISTDP; wykorzystanie pojęcia zdolności adaptacyjnej ego do bezpiecznego intensyfikowania procesu terapeutycznego.

Opis szkolenia:

W trakcie seminarium omówione zostaną sposoby rozumienia ego w strukturze psychicznej człowieka oraz spojrzenie na możliwe drogi diagnozowania poziomu zdolności adaptacyjnej ego pacjenta po to, by rozważać najskuteczniejsze metody naprawiania i rozwijania deficytowych funkcji w tym zakresie. ISTDP pomaga m.in. w rozumieniu różnicy między statycznym i dynamicznym użyciem pojęcia ego, co przekłada się bezpośrednio na możliwość korzystania w sesji z pracy „moment to moment”, czyli natychmiastowego modyfikowania interwencji terapeuty w odpowiedzi na reakcję pacjenta, stosownie do prezentowanego w danej chwili jego poziomu zdolności adaptacyjnej ego.

Gorgonia Wróbel-Sucharska –Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz The International Experiential Dynamic Therapy Association), trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji DELTA w Bydgoszczy.

Dzięki szkoleniu:

 

Your cart is currently empty.