http://istdp-psychoterapia.pl/psychoterapeutyczna-konferencja-szkoleniowa-pt-zatrzymac-destrukcje/
Zgodnie z Dr ten Have- de Labije, większość naszych pacjentów zgłasza się na terapię z wysoką patologią superego i patologią charakteru. Im wyższa patologia pacjenta, tym bardziej jego funkcjonowanie staje się automatyczne, posłuszne/zidentyfikowane z częściami patologicznego superego. Zdrowe, konstruktywne części ego pacjenta pozostają ślepe, głuche, nieme i sparaliżowane.Tak długo jak zdrowe ego pacjenta jest całkowicie lub wysoce zidentyfikowane z jego patologicznymi częściami superego, nie ma możliwości utworzenia przymierza roboczego pomiędzy pacjentem a terapeutą. Terapeuta potrzebuje obserwującego ego pacjenta jako partnera w ustanowieniu świadomego przymierza roboczego. Aby pokonać patologiczne części swojego superego, pacjent potrzebuje być wystarczająco silny, by zatrzymać uruchamiane, szkodliwe względem samego siebie procesy, musi być wstanie znieść i zawierać swoje impulsy oraz swoje bolesne uczucia.
Gdy tylko terapeuta pozyska uważne ego pacjenta jako sprzymierzeńca, świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne może skupić się na restrukturyzacji zdolności adaptacyjnych ego pacjenta. W podejściu zaproponowanym przez dr ten Have-de Labije, terapeuta zaprasza swojego pacjenta do wzięcia udziału w nieświadomym przymierzu roboczym, odnosząc się do niespełnionych pragnień, utraconych nadziei i wiary pacjenta, uznając pacjenta za wystarczająco ważnego, by zrozumieć go z miłością, troską, precyzją i uczciwością.
Terapeuta zaprasza więc pacjenta do wzbudzenia empatii wobec samego siebie, pokazując mu jak normalne i nawykowe stały się jego samouszkadzające procesy, jak pacjent zdążył się przyzwyczaić do własnej autodestrukcji i cierpienia, podczas gdy tak naprawdę od dawna tęskni za współczuciem i zrozumieniem.
Posługując się interwencjami takimi jak konfrontacja, identyfikacja i klaryfikacja terapeuta pomaga pacjentowi odseparować jego zdrowe części ego od patologicznych części superego.
Prelegent konferencji:
Dr Mark J. Stein, dyplomowany psycholog kliniczny, pracuje w Chinach rozwijając tam psychologię kliniczną oraz specjalistyczne usługi terapii psychologicznych dla populacji lokalnej i międzynarodowej. Przez 16 lat pracował w Wielkiej Brytanii w narodowej służbie zdrowia (NHS) w obszarze psychoterapii oraz klinicznej psychologii zdrowia.
Dr Stein jest zarejestrowany w Brytyjskim Health and Care Professions Council, jako członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył dwa 3-letnie szkolenia (core training) eksperymentalnej terapii dynamicznej Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) z Josette ten have-de Labije oraz z Kees’em Cornelissen’em oraz Intensywnej Eksperymentalnej Psychoterapii Dynamicznej (IE-DP) z Ferruccio Ossimo.
Dr Stein dodatkowo ukończył dalsze lata treningu z Josette ten Have-de Labije oraz Kees’em Cornelissen’em, stając się akredytowanym przez IEDTA nauczycielem i superwizorem ISTDP. Razem z dr Rossem Crowther-Green prowadzi certyfikowane przez IEDTA szkolenia typu core training ISTDP w Wielkiej Brytanii, jest także współzarządzającym w Brytyjskim Instytutucie Badań, Szkoleń i Praktyki ISTDP, a także gościnnym wydawcą Ad Hoc Bulletin. Dr Stein regularnie prowadzi różne szkolenia na studiach doktoranckich w zakresie psychologii klinicznej oraz uczy o eksperymentalnych psychoterapiach dynamicznych i ISTDP na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Dr Stein jest honorowym wykładowcą psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Sheffield.
Dr Stein organizował narodowe i międzynarodowe konferencje, także wygłaszając na nich swoje wystąpienia na temat przymierza roboczego w ISTDP i zaawansowanych umiejętności psychoterapeutycznych. Publikował prace z tego obszaru zainteresowań, a razem z Feruccio Ossimo wydał Teorię i praktykę w eksperymentalnej psychoterapii dynamicznej, opublikowaną przez wydawnictwo Karnac.
Dr Stein interesuje się badaniami klinicznymi, w szczególności zajmują go badania dotyczące procesu psychoterapii. W pracy badawczej oceniał korzyści wynikające z wydłużonej sesji wstępnej, służył jako superwizor badań klinicznych na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Sheffield, przewodniczył badaniom nad użyciem nagrań wideo w praktyce klinicznej oraz dla rozwoju zawodowego.

UWAGA!!! Dzięki zaangażowaniu współorganizatora – Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich/o. Gdański – konferencja jest współfinansowana przez Miasto Gdańsk.  W związku z tym oferujemy 50 bezpłatnych wejść dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, świadczących usługi na rzecz mieszkańców Gdańska. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Dofinansowanie wpłynęło na obniżenie kosztów konferencji również dla  pozostałych uczestników.
Your cart is currently empty.