UWAGA!!! Z powodu pandemii tegoroczna konferencja szkoleniowa zmienia formułę. Zapraszamy na szkolenie ONLINE z limitowaną liczbą uczestników (do 25 osób). Szkolenie będzie miało charakter zaawansowany, zapraszamy więc specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego zaznajomionych już z technikami ISTDP.

W psychoterapii  bardzo często podkreślana jest rola koncentrowania się na doświadczeniu pacjenta w relacji z terapeutą oraz odnoszenia się do szczegółowego badania tego wspólnego doświadczenia. Niezwykle ważne jest stałe, uważne obserwowanie i rozumienie tego procesu przez terapeutę podczas planowania kolejnej interwencji terapeutycznej.

Pacjenci, którzy przychodzą na terapię z wystarczającymi zdolnościami, by dość dobrze radzić sobie z presją wywieraną przez proces terapeutyczny i ze zdolnością do korzystania z terapii, wymagają zupełnie innego zestawu interwencji niż ci, którzy z trudnością znoszą spotkanie z terapeutą już na etapie oceny ich problemów.

Dokładne obserwowanie chwila po chwili tego, jak pacjent reaguje na interwencje terapeuty, umożliwia adekwatną diagnozę jego psychiki po to, by zaplanować dalsze efektywne interwencje. Wobec pacjentów kruchych zasadne wydaje się być zastosowanie modyfikacji zwyklej centralnej sekwencji dynamicznej oraz interwencji skoncentrowanych na ego po to, by zbudować zdolności pacjenta dla lepszego radzenia sobie z kolejnymi interwencjami. Tematem przewodnim konferencji będzie sekwencja „interwencja- odpowiedź”. Prowadzący pokażą jak dokonywać ewaluacji procesu chwila po chwili oraz skoncentrują się na zadaniach stojących przed terapeutą. Zilustrują omawiane zagadnienia prezentując materiały wideo z sesji terapeutycznych.

Prowadzący: 

– Susan Hajkowskizarejestrowana jako psychoterapeutka psychodynamiczna/psychoanalityczna (UKCP), jest specjalistką w dziedzinie psychoterapii w opiece zdrowotnej (NHS) Derbyshire Foundation Trust. Ma ponad 25-letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS). Ukończony przez Suzan Core Training ISTDP był częścią pierwszej grupy szkoleniowej ISTDP w Wielkiej Brytanii. Susan odbyła szkolenia dotyczące nauczania ISTDP i ma w tym zakresie bogate doświadczenie nauczając ISTDP w Wielkiej Brytanii. W swojej zawodowej praktyce Susan zajmuje się rozwojem specjalistycznych zastosowań metody ISTDP dla poważnych, złożonych zaburzeń pacjentów. Kieruje badaniami naukowymi. Powadzi badania nad efektywnością procesu leczenia w podejściu ISTDP, nad jego przebiegiem i skutecznością. Kończy doktorat w zakresie badań nad ISTDP na uniwersytecie w Leicester. Jest certyfikowanym nauczycielem i superwizorem IEDTA, uczy, rozwija szkolenia oraz superwizuje w podejściu ISTDP w ramach oferowanych przez IEDTA certyfikowanych Core-Trainingów, a także w sektorze publicznej służby zdrowia. Prezentowała liczne badania dotyczące psychoterapii oraz wygłaszała wystąpienia kliniczne na arenie krajowej i międzynarodowej, odgrywając wiele ważnych ról w międzynarodowych organizacjach. Piastowała stanowisko prezydenta towarzystwa badań nad psychoterapią (SPR) w Wielkiej Brytanii, aktualnie jest członkiem zarządu IEDTA.

– Dr Stephen Buller, psychoterapeuta, w swojej pracy bazuje zasadniczo na podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym. Od ponad 30 lat szkoli i superwizuje w podejściu STPP (short-therm psychodynamic psychotherapy), będącego w dużym stopniu pod wpływem teorii i praktyki ISTDP. Od ponad 40 lat pełni wiodącą rolę w rozwoju psychoterapii w Wielkiej Brytanii. Aktualnie sprawuje funkcję dyrektora oraz głównego konsultanta w Ośrodku Psychoterapii Cathexis, społecznego przedsięwzięcia zajmującego się propagowaniem potwierdzonej badaniami praktyki psychoterapeutycznej. Dr Buller jest dodatkowo prezesem i konsultantem w Fundacji ds. Psychoterapii, organizacji powołanej po to, by promować, wspierać i rozwijać leczenie efektywne i bezpieczne, tj. psychoterapię opartą na rzetelnych badaniach. Steve ma za sobą wiele szkoleń w zakresie psychoterapii oraz bardzo duże doświadczenie zawodowe,  pracując w różnych modalnościach i settingu terapeutycznym – z klientami indywidualnymi oraz z parami.

Your cart is currently empty.