Jak rozumieć miejsce, w którym znalazł się pacjent zgłaszając się po pomoc do psychoterapeuty? Jak określić kierunek leczącej zmiany? Jak pomóc pacjentowi w osiąganiu kolejnych etapów prowadzących do  zamierzonego celu terapii?

Teoria i praktyka ISTDP.

Jednodniowe seminarium z elementami warsztatu przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem. Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej zostanie zilustrowana na przykładzie konkretnych problemów pojawiających się w trakcie procesu psychoterapii.

Na zajęciach będziemy ćwiczyć techniki pracy z pacjentami o określonych zaburzeniach, koncentrując się na przepracowaniu obron charakterystycznych dla danego pacjenta. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione opisy przypadków pacjentów oraz przebieg ich terapii. W części warsztatowej pogłębimy rozumienie zjawisk obserwowanych podczas leczenia naszych pacjentów, ćwicząc metody radzenia sobie z oporem pojawiającym się na sesji terapeutycznej.

Seminarium pod kierunkiem Anny Ciężkowskiej – mgr psychologii, psychoterapeutka. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje jako psycholog i psychoterapeutka, przyjmując pacjentów w prywatnym gabinecie w Białymstoku. Od 2009 szkoli się w podejściu ISTDP. W 2013 roku ukończyła pierwszą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce, uzyskując certyfikat psychoterapeuty IEDTA. W 2016 roku ukończyła kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła zaawansowany kurs ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

 

Your cart is currently empty.