Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na seminarium tematyczne z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „WOKÓŁ WINY I WSTYDU”.

tematyka szkolenia: zjawisko winy i wstydu i ich wpływ na proces psychoterapeutyczny

opis szkolenia: Celem seminarium jest przedstawienie wybranych aspektów ISTDP, które znacząco wpływają na tworzenie przymierza roboczego, a co za tym idzie na efektywność psychoterapii. W ISTDP wina jest jednym z kluczowych dla procesu terapeutycznego zjawisk. Właściwe jej rozpoznanie, rozumienie jej znaczenia, może mieć decydujący wpływ na powodzenie leczenia, np. można z tej perspektywy spojrzeć na bardzo destrukcyjne zjawisko negatywnej reakcji terapeutycznej, minimalizując prawdopodobieństwo jej wystąpienia w znaczący sposób. Także pojęcie wstydu, widziane przez pryzmat ISTDP, pozwala na umiejscowienie go na drodze do odblokowania nieświadomości tak, żeby i terapeuta, i pacjent,  mogli skuteczniej zmierzyć się z tą przeszkodą, jednocześnie wzmacniając realistyczną relację terapeutyczną.

Udział w seminarium może być użyteczny niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego, które uczestnik preferuje: z omawianych treści skorzystać mogą zarówno osoby, które chcą jedynie jednorazowo zapoznać się z proponowanym przez ISTDP rozumieniem obu zjawisk (winy i wstydu), jak i te, które chcą pogłębiać swój kontakt z ISTDP.

prowadzący: Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach Zaawansowanego kursu ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – poziom umiejętności różnicowania emocji i mechanizmów obronnych

Otrzymasz –  narzędzia do rozpoznawania konstruktywnego poczucia winy oraz destrukcyjnego samooskarżania

Zrozumiesz – drogi blokowania dostępu do rozwoju pełnego potencjału człowieka