Dr Robert Neborsky (USA) – psychiatra, wybitny psychoterapeuta, superwizor nurtu psychoterapii ISTDP.

poprowadzi III-cią Psychoterapeutyczną Konferencję Szkoleniową pt. „ Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii i psychoterapii ISTDP”

Doznawanie wstydu i winy pojawia się dość wcześnie w rozwoju dziecka, przy czym wina rozwija się nieco później. Sposób przeżywania tych emocji ściśle wiąże się z doświadczeniami w relacjach z pierwotnymi opiekunami.

Podczas konferencji dr Neborsky odniesie się do neuronauki wstydu i winy, pokaże nagrania wideo terapii prowadzonej metodą ISTDP leczącej patogenne skutki tych nieświadomych stanów. Nagrania wideo pokażą techniki udzielania pomocy pacjentom w poradzeniu sobie z ich nieświadomą winą i wstydem na podstawie intensywnej, bazującej na przywiązaniu krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej.

08:30 – 09:00 rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
09:30 – 11:00 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky 11:00 – 11:20 przerwa kawowa
11:20 – 13:10 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky 13:10 – 14:40 przerwa obiadowa
14:40 – 16:10 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky 16:10 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 17:30 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky 17:30 – 18:00 podsumowanie i zakończenie konferencji

Your cart is currently empty.