Termin

23.05.2017

Godzina

9:00 – 18:00

Miejsce

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego | Sala Posiedzeń Senatu | ul. Wita Stwosza 53 80-308 Gdańsk

Mamy zaszczyt gościć pierwszy raz w Trójmieście
Dr. Roberta Neborsky’ego  (USA) – psychiatrę, wybitnego psychoterapeute, superwizora i nauczyciela nurtu psychoterapii ISTDP.

Który poprowadzi całodniową psychoterapeutyczną konferencję szkoleniową pt.
„Trwała zmiana stylu przywiązania”.

Podczas szkolenia zostanie pokazana rola korektywnego doświadczenia emocjonalnego w procesie psychoterapii wpływającego na zmianę stylu przywiązania. Dr R. Neborsky odniesie się do przełomowych odkryć (J. Bowlby’ego, M. Ainsworth, M. Main oraz Hessego) dla rozumienia zależności pomiędzy doświadczeniami w obszarze przywiązania, a podatnością na psychopatologię w wieku dorosłym.

Zaprezentuje nagrania wideo sesji psychoterapeutycznych, w których stosuje podejście ISTDP, pracując z pacjentami neurotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości, pokazując jak można osiągnąć istotną zmianę w stosunkowo niedługim czasie. Zostanie przedstawiony udany przypadek leczenia matki ze zdezorganizowanym wzorcem przywiązania, a następnie terapia jej syna z unikającym stylem przywiązania, przeprowadzana 10 lat później.

Będzie to niezwykła okazja podpatrzenia mistrzowskiego warsztatu pracy jednego z najwybitniejszych na świecie przedstawicieli nurtu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP).

Szkolenie będzie tłumaczone na j. polski

Ramy czasowe:

08:30 – 09:00 rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
09:30 – 11:00 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky
11:00 – 11:20 przerwa kawowa
11:20 – 13:10 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky
13:10 – 14:40 przerwa obiadowa
14:40 – 16:10 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky
16:10 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 17:30 wykład i prezentacja pracy dr Robert Neborsky
17:30 – 18:00 podsumowanie i zakończenie konferencji