Zapraszamy na szkolenie superwizyjne prowadzone przez Keesa Cornelissena, wybitnego psychoterapeutę, superwizora i nauczyciela nurtu psychoterapii ISTDP.

Kees poprowadzi całodniową prezentację pt. „Droga do efektywnej zmiany – Intensywna Krótkoterminowa  Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)”, która odbędzie się 15-10-2016r., natomiast w piątek, 14 października odbędzie się superwizja w kameralnej grupie dla absolwentów i uczestników Core-Trainingu. ZOSTAŁY TYLKO 3 WOLNE MIEJSCA!!!

Kees Cornelissen jest psychoterapeutą mieszkającym i pracującym w Holandii. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Zanim zafascynowała go Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna ukończył wiele różnych szkoleń psychoterapeutycznych, między innymi z Analizy Grupowej, Terapii Zorientowanej na Kliencie, Analizy Transakcyjnej, zostając nauczycielem i superwizorem różnych modalności psychoterapeutycznych. Teorii i praktyki w podejściu ISTDP uczył się u samego twórcy tego nurtu – Habiba Davanloo w Kanadzie, a następnie kontynuował program edukacyjny w zakresie ISTDP  w Holandii pod kierunkiem m.in. Josette ten Have-de-Labije, czytaj więcej…

Superwizja będzie tłumaczona na język polski i opierać się będzie na analizie nagranych fragmentów sesji terapeutycznych uczestników.

Więcej informacji o ISTDP i wywiad z K. Cornelissenem na www.istdp-psychoterapia.pl

Your cart is currently empty.