http://istdp-psychoterapia.pl/szkolenie-superwizyjne-z-dr-markiem-stein/

Zapraszamy do udziału w szkoleniu superwizyjnym z psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i superwizorem ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) – Markiem Stein. Poprzedzi je poprowadzona przez niego całodniowa psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa pt. „Zatrzymać destrukcję – jak pomóc pacjentom w separowaniu ich zdrowego ego od patologicznego superego. (26 października 2018, Gdańsk).

Na superwizję zapraszamy psychoterapeutów, którzy mają za sobą już kilka szkoleń  z zakresu ISTDP.

Dr Mark J. Stein, dyplomowany psycholog kliniczny, pracuje w Chinach rozwijając tam psychologię kliniczną oraz specjalistyczne usługi terapii psychologicznych dla populacji lokalnej i międzynarodowej. Przez 16 lat pracował w Wielkiej Brytanii w narodowej służbie zdrowia (NHS) w obszarze psychoterapii oraz klinicznej psychologii zdrowia.
Dr Stein jest zarejestrowany w Brytyjskim Health and Care Professions Council, jako członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył dwa 3-letnie szkolenia (core training) eksperymentalnej terapii dynamicznej Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) z Josette ten have-de Labije oraz z Kees’em Cornelissen’em oraz Intensywnej Eksperymentalnej Psychoterapii Dynamicznej (IE-DP) z Ferruccio Ossimo.
Dr Stein dodatkowo ukończył dalsze lata treningu z Josette ten Have-de Labije oraz Kees’em Cornelissen’em, stając się akredytowanym przez IEDTA nauczycielem i superwizorem ISTDP. Razem z dr Rossem Crowther-Green prowadzi certyfikowane przez IEDTA szkolenia typu core training ISTDP w Wielkiej Brytanii, jest także współzarządzającym w Brytyjskim Instytutucie Badań, Szkoleń i Praktyki ISTDP, a także gościnnym wydawcą Ad Hoc Bulletin. Dr Stein regularnie prowadzi różne szkolenia na studiach doktoranckich w zakresie psychologii klinicznej oraz uczy o eksperymentalnych psychoterapiach dynamicznych i ISTDP na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Dr Stein jest honorowym wykładowcą psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Sheffield.
Dr Stein organizował narodowe i międzynarodowe konferencje, także wygłaszając na nich swoje wystąpienia na temat przymierza roboczego w ISTDP i zaawansowanych umiejętności psychoterapeutycznych. Publikował prace z tego obszaru zainteresowań, a razem z Feruccio Ossimo wydał Teorię i praktykę w eksperymentalnej psychoterapii dynamicznej, opublikowaną przez wydawnictwo Karnac.
Dr Stein interesuje się badaniami klinicznymi, w szczególności zajmują go badania dotyczące procesu psychoterapii. W pracy badawczej oceniał korzyści wynikające z wydłużonej sesji wstępnej, służył jako superwizor badań klinicznych na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Sheffield, przewodniczył badaniom nad użyciem nagrań wideo w praktyce klinicznej oraz dla rozwoju zawodowego.
UWAGA!!! Dzięki zaangażowaniu współorganizatora – Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich/o. Gdański – konferencja jest współfinansowana przez Miasto Gdańsk.  W związku z tym oferujemy 10 bezpłatnych wejść dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, świadczących usługi na rzecz mieszkańców Gdańska. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Dofinansowanie wpłynęło na obniżenie kosztów konferencji również dla  pozostałych uczestników.
Your cart is currently empty.