Szanowni Państwo,
14 kwietnia 2017r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów i inne osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 6-godzinny warsztat pt.: “Świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)”.

Podczas warsztatu omówimy dwie komponenty przymierza, które mają wpływ na naszą pracę z pacjentami – świadomą i nieświadomą:

1. Co wpływa na zawiązanie świadomego przymierza terapeutycznego:
– umiejętność restrukturyzacji lęku w czasie sesji i pomiędzy spotkaniami,
– rozpoznawanie i adresowanie tzw. “obron frontowych”, tj. takich, które pojawiają się w bezpośrednim kontakcie z terapeutą, tworząc MUR pomiędzy pacjentem i terapeutą.

2. Czym jest nieświadome przymierze i w jaki sposób je wzmacniać:
– poprzez rozbrajanie “obron piwnicznych” (charakterologicznych), tj. tych, które pojawiają się, gdy pacjent zbliża się do swoich emocji – po to, aby mógł on doświadczyć uczuć, pragnień, impulsów i rozpoznać własne normy i wartości.

Warsztat jest zaplanowany jako odrębna całość, i uczestnicy otrzymają po jego zakończeniu zaświadczenie o uczestnictwie. Adresujemy go do psychoterapeutów wszystkich modalności, psychologów i psychiatrów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia i nową perspektywę terapeutyczną, jaką oferuje ISTDP.

Osoby, które zechcą kontynuować zapoznawanie się z metodą ISTDP, będą mogły wziąć udział w pełnym cyklu 6. warsztatów poświęconych wprowadzeniu do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP). Kolejne pięć spotkań skierowane będzie szczególnie do tych terapeutów, którzy będą chcieli w przyszłości kontynuować całościowe szkolenie w tym nurcie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka współorganizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji, akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije (Berlin).

Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Dzięki warsztatowi:
Poszerzysz – swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia pomocne w dbaniu o przymierze robocze.
Dowiesz się – jak diagnozować różne poziomy lęku.
Doświadczysz – w jaki sposób bezpiecznie i skutecznie burzyć mur, którym pacjent odgradza się od terapeuty, a także od własnych uczuć i potrzeb.

Zapraszamy!

Your cart is currently empty.