Zapraszamy do udziału w superwizji z wybitnym przedstawicielem nurtu ISTDP – Robertem Neborsky’m. Poprzedzi ją poprowadzone przez niego całodniowe szkolenie pt. „Trwała zmiana stylu przywiązania” (23 maja, Gdańsk).

Na superwizję zapraszamy psychoterapeutów, którzy ukończyli lub są w trakcie szkolenia z zakresu ISTDP.

Superwizję będzie poprzedzało szkolenie pt. ” Trwała zmiana stylu przywiązania”

Robert J. Neborsky

Biografia

 

Dr n. med., lekarz psychiatra, psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej. Prowadzi prywatną praktykę w Del Mar w Kalifornii oraz jest klinicznym profesorem psychiatrii na UCSD School of Medicine, jak również na UCLA School of Medicine (Hon). Jest członkiem założycielem redakcji International Journal of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Pełnił też gościnnie rolę redaktora Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy. W 2003 roku dr Neborsky został uhonorowany nagrodą dla wybitnego wykładowcy roku 2002 w dziedzinie psychiatrii, nagroda przyznawana przez związek wydziałów klinicznych na UCLA School of Medicine.

Dr Neborsky ukończył University of Maryland School of Medicine, gdzie zdobył nagrodę Jacoba Finesingera w dziedzinie psychiatrii. Rezydenturę odbywał na Emory University School of Medicine, gdzie nagrodzono go Hope Skobba Memorial Award. Pracował dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych jako kierownik psychiatrycznego oddziału szpitalnego Naval Hospital w Balboa. Stamtąd przeniósł się do UCSD School of Medicine, gdzie pracował jako adiunkt w katedrze psychiatrii, będąc odpowiedzialnym za służby ratunkowe i praktyki kliniczne studentów. Przez jakiś czas sprawował też funkcję kierownika edukacji I stopnia w dziedzinie psychiatrii.

Razem z Davidem Janowsky’m, jako współautor, opublikował znaczące badanie dotyczące leczenia aktywnych stanów psychotycznych niską/wysoką dawką haloperidolu, pisał również artykuły dotyczące łączenia farmako- i psychoterapii w leczeniu depresji. W 2001 jako współautor wydał Short-Term Therapy for Long Term Change  (wyd. Norton), jest także znaczącym współautorem wydanej w 2003 roku książki: Healing Trauma (wyd. Norton). W 2011 roku razem z Josette ten Have de Labije opublikował książkę:  Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy,(wyd. Karnac Books). W 2017 roku książka ta zostanie przetłumaczona na język polski. W 2013 opublikował pracę pt.: Predicting Attachment Status from Observation of a Clinical Intensive Psychotherapy Interview, artykuł ten został nominowany przez Progress in Psychology na jeden z najważniejszych artykułów roku.

Aktywność zawodowa dr Neborsky’ego obejmuje szkolenia studentów w stworzonym przez niego unikalnym, bazującym na teorii przywiązaniu ujęciu ISTDP. Dr Neborsky prowadzi szkolenia na poziomie lokalnym- w Kalifornii, narodowym- w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Stale bada powiazania pomiędzy teorią przywiązania, neuronauką i psychoterapią oraz zajmuje się skutecznością i przewidywaniami w farmakoterapii.

Your cart is currently empty.