Rozpoznawanie lęku w oparciu o podstawową procedurę diagnostyczną.

Jak obserwować, rozpoznawać i oceniać przejawy lęku oraz odróżniać objawy wynikające z somatyzacji i lęku od „dolegliwości tylko fizycznych”.

Uwaga, z powodów niezależnych od organizatora szkolenie odbędzie się w innym terminie –  22 października 2021

Tematyka szkolenia:

Kliniczne przejawy lęku: jak rozpoznawać, oceniać i diagnozować; jak rozpoznać i pracować z somatyzacją powodującą problem, z którym zgłasza się pacjent; diagnostyka różnicowa. Wzorce somatyzacji: wywiad skoncentrowany na emocjach. Pacjent oporny: jak sobie z nim radzić!

 

Opis szkolenia:

  1. Omówimy podstawowe narzędzia diagnostyczne służące ocenie poziomu lęku i wzorca objawów fizycznych u naszych pacjentów, aby zyskać umiejętność:
  2. rozpoznawania i oceny klinicznych objawów lęku oraz czterech głównych wzorców somatyzacji;
  3. wysnuwania wniosków, czy przyczyną problemu, z jakim zgłasza się pacjent, jest lęk, czy też są to „tylko objawy fizyczne”, oraz kierowania pacjenta do odpowiedniego specjalisty;
  4. wykorzystywania podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję, aby skłonić pacjenta do ściślejszego przestrzegania zaleceń lekarskich lub poddawania się tokowi leczenia,
  5. bezpiecznej pracy z pacjentem wysoce opornym (poczucie omnipotencji, samodzielna diagnoza w oparciu o źródła internetowe, „nigdy nie zażyję tych tabletek!”).

 

Zakres tematyczny:

Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby zrozumieć, co sygnalizuje pacjent, oraz nieświadome przymierze terapeutyczne.

Nauka kształtowania lepiej funkcjonującego układu nerwowego i lepszego dbania o siebie.

Nauka wyrabiania u pacjentów poczucia własnej kompetencji i samoświadomości.

 

Dzięki szkoleniu:

Prowadząca – Monica Urru.

Szkolenie w formie webinaru na platformie Zoom, dostępne w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Your cart is currently empty.