Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na SZKOLENIE ONLINE z zakresu podstaw Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. ”ROZWÓJ NERWICY – DROGA DO NIEŚWIADOMOŚCI”

Tematyka szkolenia: powstawanie zaburzeń nerwicowych wg ISTDP; sposoby rozumienia struktury psychicznej pacjentów, wyznaczające dalsze postępowanie terapeutyczne

Opis szkolenia: 

Seminarium jest pierwszym krokiem wprowadzającym w teorię i praktykę ISTDP. Daje rozeznanie, o jakie założenia opiera się droga pomagania pacjentom w likwidowaniu objawów psychopatologicznych i budowaniu zdrowej relacji ze sobą samym i z innymi osobami.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).  Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – zdolność obserwacji procesu terapeutycznego wg procedury „step by step”

Otrzymasz – narzędzia do poszerzania rozumienia struktury psychicznej pacjenta

Zrozumiesz – zależności między pierwotnymi traumami przywiązania i sposobami adaptacji, które przekształcają się w destrukcyjne objawy lub deficyty