Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół zagadnienia projekcji – wysoce szkodliwego mechanizmu obronnego, który znacząco utrudnia nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji, w tym relacji psychoterapeutycznej, a co za tym idzie – blokuje przepracowanie centralnych problemów pacjenta.

Projekcja jest psychologicznym fenomenem uruchamianym nieświadomie w celu obrony siebie przed tym, czego najbardziej się boimy w kontaktach z innymi. Wywodzi się z identyfikowania się z rodzicami i przede wszystkim z tego, jak byliśmy traktowani w dzieciństwie. Blokowanie projekcji musi być traktowane jako podstawowy proces w psychoterapii, nie należy go unikać ani umniejszać jego znaczenia.

Gdy projekcje zostaną cofnięte, gdy inne mechanizmy obronne zostaną rozpoznane i zdezaktywowane oraz gdy lęk jest zdrowo regulowany, pojawia się miejsce na badanie bolesnych uczuć, niespełnionych pragnień i potrzeb, które pacjent zgromadził w nieświadomości. Psychologiczna kondycja pacjenta jest w tym momencie optymalna do badania tego obszaru. Jedną z takich ukrytych emocji jest złość i wsciekłość, i towarzyszący im impuls. W drugiej części konferencji będziemy oglądać fragment pracy psychoterapeutycznej, gdzie po zablokowaniu projekcji pojawi się wściekłość wraz z impulsem.

UWAGA!!! Dzięki zaangażowaniu współorganizatora – Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich/o. Gdański – konferencja jest współfinansowana przez Miasto Gdańsk.  W związku z tym oferujemy 50 bezpłatnych wejść dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, świadczących usługi na rzecz mieszkańców Gdańska. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Dofinansowanie wpłynęło na obniżenie kosztów konferencji również dla  pozostałych uczestników.

Dowiedz się więcej o prowadzącym: pobierz

Ramy czasowe:

08:30 – 09:00 rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
09:30 – 11:00 wykład i prezentacja pracy Kees Cornelissen
11:00 – 11:20 przerwa kawowa
11:20 – 13:10 wykład i prezentacja pracy Kees Cornelissen
13:10 – 14:40 przerwa obiadowa
14:40 – 16:10 wykład i prezentacja pracy Kees Cornelissen
16:10 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 17:30 wykład i prezentacja pracy Kees Cornelissen
17:30 – 18:00 podsumowanie i zakończenie konferencji

współorganizatorzy:

Uniwersytet Gdański Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich/ o. Gdański.

Następnego dnia odbędzie się szkolenie superwizyjne poprowadzone przez Kees’a Cornelissen’a. Więcej informacji tutaj

 

 

Your cart is currently empty.