Uczucie winy pełni ważną rolę w naszym życiu. Pozwala nam naprawiać relacje, kiedy kogoś zranimy oraz zapobiega ponownemu ranieniu tej osoby. To uczucie, które pozwala chronić miłość. Jednocześnie wina jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym uczuciem z jakim możemy się zmierzyć, często poprzedzonym zbyt wysokim lękiem, który wyzwala zachowania sprawiające, że nie czujemy się winni, kiedy kogoś zranimy. Te mechanizmy obronne stają się podłożem do samokrytyki i wątpienia w siebie. Jeśli tak się dzieje, staje się to autodestrukcyjną siłą, która utrzymuje nas w toksycznych relacjach i powstrzymuje nas przed wzrostem i dojrzewaniem jako osoby.

PLAN:
09:00 – 09:30 rejestracja uczestników
09:30 – 09:45 powitanie gości, rozpoczęcie konferencji
09:45 – 11:00 wykład i prezentacja pracy
11:00 – 11:20 przerwa kawowa
11:20 – 13:10 wykład i prezentacja pracy
13:10 – 14:40 przerwa obiadowa
14:40 – 16:10 wykład i prezentacja pracy
16:10 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 17:30 wykład i prezentacja pracy
17:30 – 18:00 podsumowanie i zakończenie konferencji
W tym jednodniowym wystąpieniu Monika Urru (Włochy) i Tobias Nordqvist (Szwecja) wyjaśnią jak uwalniać pacjentów z doświadczania toksycznego samoobwiniania i samokarania i przywrócić im zdolność doświadczania zdrowego poczucia winy i miłości.
Tobias Nordqvist, lic. Psycholog, prowadzi prywatną praktykę w Sztokholmie. Uczy na różnych uniwersytetach w Szwecji oraz współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie ucząc i superwizując w nurcie ISTDP. Interesuje się neurofizjologicznymi przyczynami traumy i zaburzeniami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię, superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.
Monica Urru, MD, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Jest prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.
Your cart is currently empty.