Szanowni Państwo,

2 czerwca 2017 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 7-godzinny warsztat pt: „Psychodiagnoza pacjenta w ujęciu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP).

  1. Podczas warsztatu omówimy psychodiagnozę lęku w ciele, mechanizmu obronnego oraz umiejętności samoobserwacji, które tworzą specyficzny cykl, wyznaczający postęp w czasie sesji terapeutycznej (krok po kroku).
  2. Skoncentrujemy się na najczęstszych reakcjach pacjentów, ujawniających się w procesie współtworzenia zgody pomiędzy pacjentem i terapeutą co do celu i zadania w terapii.
  3. Będziemy ćwiczyć interwencje właściwe w przypadku pacjentów znajdujących się w różnym miejscu spektrum nerwicy strukturalnej (Davanloo).

Warsztat  jest zaplanowany jako odrębna całość i uczestnicy otrzymają po jego zakończeniu zaświadczenie o uczestnictwie. Adresujemy go do psychoterapeutów wszystkich modalności, psychiatrów i psychologów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.

Jako kontynuacja w cyklu „Wprowadzenie do ISTDP” dedykowany jest on szczególnie tym terapeutom, którzy zechcą rozszerzyć swoje zainteresowanie pracą w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała przede wszystkim na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin),
Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.
Dzięki szkoleniu:

Dowiesz się – w jaki sposób dokonywać psychodiagnozy pacjenta, oceniając jego miejsce na spektrum nerwicy strukturalnej,
Poszerzysz – swoje umiejętności rozpoznawania trójkąta konfliktu, normowania lęku w ciele pacjenta i restrukturyzowania mechanizmów obronnych,
Doświadczysz – w jaki sposób bezpiecznie skłaniać pacjenta do otwarcia terapeucie drzwi do świata swoich przeżyć.

Zapraszamy!

HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP
email: horyzonty@istdp-terapia.pl
tel.790-200-724
www.istdp-terapia.pl

Your cart is currently empty.