Logo Polskiego Instytutu ISTDP
Seminarium z elementami warsztatu pt. „Praca z pacjentem zidentyfikowanym z patologicznym superego na poziomie borderline w modelu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)”.

Osoby zidentyfikowane z agresywnymi opiekunami na poziomie borderline nie potrafią spojrzeć na siebie współczującymi, troskliwymi oczami. Nie mają dostępu do swojej zdrowej części, która łaknie miłości, ponieważ w procesie rozwoju, aby utrzymać więź z krzywdzącymi opiekunami, przejęli nadużywający sposób traktowania ich za własny.

W terapii z powodu „zlania” ich ego z destrukcyjną nadrzędną instancją, tj. systemem obron, który nazywamy patologicznym superego, sposoby oddzielania tych struktur od siebie, stosowane w pacjentów wyżej zorganizowanych, nie zawsze przyniosą spodziewany efekt. Aby dokonać rozdzielenia i umożliwić naszym pacjentom dostęp do świadomego doświadczenia uczuć i impulsów związanych z przeżyciami z przeszłości, potrzebujemy traktować ich w szczególny sposób i stosować wybrane narzędzia.

Podczas seminarium:

  1. omówimy specyfikę identyfikacji z patologicznym superego na poziomie borderline – prawy kraniec spektrum nerwicy strukturalnej wg H. Davanloo.
  2. będziemy ćwiczyć wykorzystywanie takich narzędzi jak odzwierciedlanie patologicznego superego, pokazywać, w jaki sposób „integrować psychikę”, która rządzi się mechanizmami opartymi na rozszczepieniu, aby pacjent uzyskał możliwość bezpiecznego oglądania swojej destrukcyjnej części.
  3. omówimy „format stopniowany” w pracy z pacjentami borderline.
  4. będziemy uczyć się wykorzystywać przeciwprzeniesienie w pracy z patologicznym superego pacjenta.

Seminarium jest adresowane do profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.

Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Seminarium będzie realizowane pod kierunkiem:
Anny Dawidziuk-Łęczyckiej, psycholog, psychoterapeutki ISTDP, absolwentki akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin), certyfikowanej przez EAP. Współprowadzi Pracownię Psychoterapii i Treningu ISTDP HORYZONTY (Warszawa).

Dzięki seminarium:

Dowiesz się – na czym polega specyfika identyfikacji patologicznego superego na poziomie borderline.
Poszerzysz – wiedzę i zdobędziesz praktyczne umiejętności, w jaki sposób pomóc pacjentowi zlanemu z jego superego bezpiecznie reflektować na temat jego destrukcyjnej części i zmierzać w kierunku separacji ego.

Doświadczysz tego, jak przeciwprzeniesienie terapeuty może „współpracować” z wrogim superego pacjenta i jak temu przeciwdziałać w terapii.

Your cart is currently empty.