Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Zapraszamy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 7-godzinny warsztat pt: „Praca z pacjentem z kruchym ego w modelu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)”.

Pacjentom z tzw. „kruchym ego”, czyli takim, którzy mają bardzo niską tolerancję uczuć, reagują na nie wysokim lękiem, używają takich mechanizmów regresyjnych, jak m.in.: projekcja, somatyzacja, rozegranie w działaniu i mają niską zdolność samoobserwacji szczególnie trudno jest budować przymierze terapeutyczne. Dlatego wymagają oni specjalnego traktowania na sesji.

Podczas warsztatu:

  1. omówimy tzw.”format stopniowany” w ISTDP, właściwy dla leczenia zaburzeń z kontinuum kruchości ego, m.in. depresji klinicznej, depresji z wysokim lękiem, zaburzeń psychosomatycznych, braku kontroli impulsów (temper tantrums) oraz ataków lęku panicznego.
  2. będziemy ćwiczyć odróżnianie wysokiego poziomu lęku od obron regresyjnych, i ich restrukturyzację, aby zapewniać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i przywracać zdolność samoobserwacji, a poprzez to wzmacniać przymierze terapeutyczne.
  3. będziemy uczyć się zachęcać pacjenta z kruchym ego do doświadczania reakcji emocjonalnych, korzystając z modelu stopniowanego, aby zwiększać jego tolerancję do znoszenia afektu.

 

Warsztat jest częścią cyklu „Wprowadzenie do ISTDP”, realizowanego w Pracowni Psychoterapii i Treningu ISTDP HORYZONTY w Warszawie.

Dedykowany jest szczególnie tym terapeutom, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP, a także rozszerzyć swoje zainteresowanie pracą w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzącej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.


Dzięki szkoleniu:

Dowiesz się – w jaki sposób budować w ISTDP przymierze robocze z pacjentem z kruchym ego.

Poszerzysz – rozumienie doświadczenia złożonych warstw lęku i mechanizmów obronnych u pacjentów kruchych.

Doświadczysz – tego, jak porządkować ich chaotyczny świat wewnętrzny.

Zapraszamy!
Prowadząca:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka, od 8 lat praktykuje głównie w nurcie ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin). Pracuje w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w MSCZ w Pruszkowie, oraz  w  Pracowni Psychoterapii i Treningu ISTDP HORYZONTY, której jest założycielką. Posiada certyfikat ECP.

Your cart is currently empty.