Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Uwaga! Można zapisywać się na pojedyncze warsztaty.

 

Szanowni Państwo,

Chciałybyśmy zaprosić na 2. edycję szkolenia z zakresu podstaw psychoterapii ISTDP dla psychoterapeutów i/lub klinicystów – specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Szkolenie składa się z 6 modułów (6 dni szkoleniowych, po 7 godzin). Zaplanowane jest jako całość, jednak wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa, otwieramy możliwość zapisywania się na poszczególne warsztaty, bez konieczności podejmowania decyzji o całym szkoleniu.

 

Warsztaty dedykowane są zarówno psychoterapeutom, którzy chcą rozwijać swój warsztat w nurcie ISTDP, i przygotowują się do rozpoczęcia całościowego szkolenia w tym zakresie (Core Training), jak i tym, którzy chcą poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP, ale nie planują całościowego szkolenia.
Z programu mogą skorzystać również psychologowie kliniczni i inni specjaliści, pracujący z pacjentami/klientami w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Dzięki wzięciu udziału w warsztatach:

– dowiesz się, jak budować świadome i nieświadome przymierze robocze z pacjentem.
– poznasz sposób rozumienia źródeł patologii pacjenta i uzyskasz precyzyjne narzędzia diagnozowania jego zaburzeń.
– nauczysz się rozpoznawać fizjologiczne symptomy lęku i sposoby jego regulacji.
– zrozumiesz, na czym polega aktywna praca z mechanizmami obronnymi i poznasz techniki blokowania i restrukturyzacji obron u pacjentów funkcjonujących na różnych poziomach.
– będziesz mieć okazję przyglądania się i dyskutowania o pracy innych terapeutów, w tym pracy doświadczonych terapeutów ISTDP (nagrania sesji wideo).
– stworzysz sobie okazję do osobistego rozwoju i wymiany doświadczeń z innymi terapeutami w grupie.

 

Program:

  1. PRZYMIERZE TERAPEUTYCZNE

Kiedy przymierze jest wątłe, niepogłębiane lub gdy nie ma go wcale, terapia staje w miejscu, przedłuża się ponad miarę, albo wręcz pacjent z niej wypada. Dlatego szczególnie ważne jest, aby umiejętnie zawiązywać je z naszymi pacjentami, pogłębiać i stale rozwijać.

* Zajmiemy się dwoma komponentami przymierza, które mają wpływ na naszą pracę z pacjentami – świadomą i nieświadomą.

* Omówimy, co wpływa na zawiązanie świadomego przymierza terapeutycznego:
– umiejętność restrukturyzacji lęku w czasie sesji i pomiędzy spotkaniami,
– rozpoznawanie i adresowanie tzw. “obron frontowych”, tj. takich, które pojawiają się w bezpośrednim kontakcie z terapeutą, tworząc MUR pomiędzy pacjentem i terapeutą.

* Zastanowimy się, czym jest nieświadome przymierze i w jaki sposób je wzmacniać:
– poprzez rozbrajanie “obron piwnicznych” (charakterologicznych), tj. tych, które pojawiają się, gdy pacjent zbliża się do swoich emocji.

 

  1. PSYCHODIAGNOZA

Jest to ocena reakcji pacjenta na interwencje terapeuty tak, aby wybrać właściwą dla niego ścieżkę leczenia. Psychodiagnozy dokonujemy podczas tzw. sesji wstępnej, i weryfikujemy na bieżąco podczas całego procesu terapii.

* Omówimy psychodiagnozę lęku w ciele, mechanizmów obronnych oraz umiejętności samoobserwacji, które tworzą specyficzny cykl, wyznaczający postęp w czasie sesji terapeutycznej (krok po kroku).

* Skoncentrujemy się na najczęstszych reakcjach pacjentów, ujawniających się w procesie ustalania celu i zadania w terapii.

* Będziemy ćwiczyć interwencje właściwe w przypadku pacjentów znajdujących się w różnym miejscu spektrum nerwicy strukturalnej (wg H. Davanloo).

 

  1. TECHNIKI W ISTDP

ISTDP opiera się o umiejętność obserwowania sygnałów płynących z ciała pacjenta i reagowania na nie za pomocą konkretnych narzędzi. W ten sposób pomagamy wzmacniać przymierze terapeutyczne i budować kryzys intrapsychiczny w pacjencie, konieczny do tego, aby jego patologiczne identyfikacje mogły zostać dezaktywowane, a ukryty świat poznany.

* Opowiemy o głównych technikach stosowanych w ISTDP na drodze do nieświadomych uczuć pacjenta, tj. KIK (konfrontacja, identyfikacja, klaryfikacja), Presja, Wyzwanie (challenge), Zderzenie czołowe (Head-On-Collision).

* Będziemy ćwiczyć te z nich, które powodują wzrost złożonych uczuć przeniesieniowych i  wzmacniają przymierze terapeutyczne.

 

  1. PRACA Z PACJENTAMI Z KRUCHYM EGO

Pacjenci z tzw. „kruchym ego”, czyli tacy, którzy mają bardzo niską tolerancję uczuć, reagują na nie wysokim lękiem, używają takich mechanizmów regresyjnych, jak m. in.: projekcja, somatyzacja, rozegranie w działaniu, i mają niską zdolność samoobserwacji, szczególnie trudno budują przymierze terapeutyczne. Dlatego wymagają oni specjalnego traktowania na sesji.

* Omówimy tzw. ”format stopniowany”, właściwy dla leczenia zaburzeń z kontinuum kruchości ego, m.in. depresji klinicznej, depresji z wysokim lękiem, zaburzeń psychosomatycznych, braku kontroli impulsów (temper tantrums) oraz ataków lęku panicznego.

* Będziemy ćwiczyć odróżnianie wysokiego poziomu lęku od obron regresyjnych, i ich restrukturyzację, aby zapewniać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i przywracać zdolność samoobserwacji, a poprzez to wzmacniać przymierze terapeutyczne.

* Będziemy uczyć się zachęcać pacjenta z kruchym ego do doświadczania reakcji emocjonalnych, korzystając z modelu stopniowanego, aby zwiększać jego tolerancję do znoszenia afektu.

 

  1. PRACA Z PACJENTAMI ZIDENTYFIKOWANYMI Z PATOLOGICZNYM SUPEREGO NA POZIOMIE BORDERLINE

Osoby zidentyfikowane z agresywnymi opiekunami na poziomie borderline nie potrafią spojrzeć na siebie współczującymi, troskliwymi oczami. Mają znikomy dostęp do swojej zdrowej części, która łaknie miłości, ponieważ w procesie rozwoju, aby utrzymać więź z krzywdzącymi opiekunami, przejęli nadużywający sposób traktowania ich za własny. Dziś, aby poradzić sobie z silnymi nieświadomymi uczuciami, karzą siebie każdego dnia, pozbawiając się szansy na szczęście.

W terapii z powodu „zlania” ich ego z destrukcyjną nadrzędną instancją, tj. systemem obron, który nazywamy patologicznym superego, sposoby oddzielania tych struktur od siebie, stosowane w pacjentów wyżej zorganizowanych, nie zawsze przyniosą spodziewany efekt. Dlatego, aby dokonać rozdzielenia i pomóc naszym pacjentom świadomie doświadczyć uczuć i impulsów związanych z przeżyciami z przeszłości, potrzebujemy traktować ich w szczególny sposób i stosować wybrane narzędzia.

* Omówimy specyfikę identyfikacji z patologicznym superego na poziomie borderline.

* Będziemy ćwiczyć wykorzystywanie takich narzędzi jak odzwierciedlanie patologicznego superego, pokazywać, w jaki sposób „integrować psychikę”, która rządzi się mechanizmami opartymi na rozszczepieniu, aby pacjent uzyskał możliwość bezpiecznego oglądania swojej destrukcyjnej części.

* Będziemy uczyć się wykorzystywać przeciwprzeniesienie w pracy z patologicznym superego pacjenta.

 

  1. PRACA Z PACJENTAMI ZIDENTYFIKOWANYMI Z PATOLOGICZNYM SUPEREGO /PACJENCI Z WYSOKIM OPOREM/

Patologia superego czyli system obron, opartych na identyfikacjach z agresywnymi opiekunami, powstaje z potrzeby zachowania więzi. Nawet od bardzo nadużywającego rodzica dziecko spodziewa się otrzymać pomoc. Dlatego, aby utrzymać z nim więź, w procesie rozwoju przejmuje krzywdzący sposób, w jaki traktuje go rodzic i imituje go w swoim dorosłym życiu.

W terapii, identyfikacja z patologicznym superego musi zostać cofnięta, oddzielona od ego, aby pacjent miał szansę świadomie doświadczać uczuć i impulsów, związanych z traumatycznymi przeżyciami z przeszłości, i dzięki temu –  by miał możliwość spojrzenia na siebie własnymi oczami, z miłością, troską i współczuciem.

* Omówimy różne sposoby odgrywania identyfikacji przez pacjentów z lewego krańca oraz środka spektrum nerwicy strukturalnej (poziom neurotyczny).

* Będziemy ćwiczyć odwracanie identyfikacji, zarówno przez pacjentów z obronami charakteru, oporem przeniesieniowym, jak i projekcją superego, tj. oddzielanie superego od ego pacjenta.

* Będziemy uczyć się wykorzystywać przeciwprzeniesienie (części superego terapeuty) w pracy z patologicznym superego pacjenta.

 

Metody:

Nasza praca oparta będzie o:

– konkretne przypadki,

– prezentacje filmów wideo z procesów terapeutycznych prowadzonych przez trenerki,

– symulowane scenki (role plays), oraz
– rzetelną wiedzę merytoryczną, prezentowaną na slajdach.

 

Prowadzące:

Anna Dawidziuk-Łęczycka, psychoterapeutka i nauczycielka ISTDP, certyfikowana przez EAP,

dr Martyna Goryniak, psychoterapeutka ISTDP, trener, certyfikowana przez PTP.

Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w programie.

Terminy:

19.10.2018 Przymierze terapeutyczne
30.11.2018 Psychodiagnoza
18.01.2019 Techniki w ISTDP
15.03.2019 Praca z pacjentami z “kruchym ego”
26.04.2019 Praca z pacjentami zidentyfikowanymi z patologicznym superego na poziomie borderline
7.06.2019 Praca z pacjentami zidentyfikowanymi z patologicznym superego /pacjenci z wysokim oporem/

 

Zapraszamy serdecznie!

HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP

email: horyzonty@istdp-terapia.pl

tel. 790-200-724

www.istdp-terapia.pl

Your cart is currently empty.