Termin

28.01.2017

Godzina

10:30–13:30

Miejsce

Ośrodek Rozwoju Osobistego SPCH Gdańsk Al. Grunwaldzka 12

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na seminarium tematyczne z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „OD MORDERCZYCH IMPULSÓW DO KONSTRUKTYWNEJ ADAPTACJI”.

tematyka szkolenia: odkrywanie i przekształcanie morderczych impulsów, pozytywne korzystanie z potencjału złości w kierunku chronienia siebie i budowania pozytywnych relacji z innymi

opis szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane spojrzeniem z perspektywy Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) na proces wspomagania pacjenta w odbywaniu drogi od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji. Mordercza lub sadystyczna wściekłość jest odpowiedzią dziecka na traumę przeżywaną w zakresie przywiązania. Sposoby radzenia sobie z doświadczeniem traumy prowadzą do utworzenia systemu, który przez resztę życia określa nasze możliwości adaptacyjne. Pacjenci szukający pomocy z powodu różnych form cierpienia dają tym samym znać, że ich system adaptacji nie jest wystarczająco sprawny i elastyczny. Aby wspierać konstruktywną adaptację psychoterapeuta może odwołać się do sposobu radzenia sobie pacjenta z sadystycznymi i/lub morderczymi impulsami. Jeśli doświadczanie ich budzi zbyt silny lęk będą one blokowane przez mechanizmy obronne, które po przekroczeniu pewnego progu mogą wpływać autodestrukcyjnie lub uruchamiać destrukcyjną wobec innych ludzi impulsywność. Dodatkowo wzrost lęku powoduje występowanie objawów, które same w sobie powodują cierpienie i zakłócają życie.

Warsztat będzie przedstawiał wybrane aspekty pomocy pacjentom:  1/ w uzyskaniu dostępu do własnych impulsów i uczuć (m.in. sadystycznej, morderczej wściekłości) oraz  2/ w uczeniu się korzystania z potencjału złości tak, aby wyrażając i/lub chroniąc siebie, nie krzywdzić innych oraz tworzyć oparte o miłość relacje z ludźmi.

prowadzący: Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach Zaawansowanego kursu ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz –umiejętność wykorzystywania fizjologicznych sygnałów płynących z reakcji pacjenta

Otrzymasz –  wiedzę dotyczącą związku między uczuciami, lękiem i mechanizmami obronnymi

Zrozumiesz – jak wspierać pacjentów w drodze odblokowywania potencjału złości i miłości