Tematyka szkolenia:

Poczucie winy w rozwoju natury ludzkiej, jak pracować ze świadomym i nieświadomym poczuciem winy, poczucie winy a samokaranie i wyrzuty sumienia, jak zyskać dostęp do miłości i prawdziwego Ja.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie się odnosiło do następujących zagadnień:

1) Definicja poczucia winy jako reakcji biofizycznej, natychmiastowe wyparcie i ewolucyjna rola poczucia winy,

2) Zyskiwanie dostępu do nieświadomych uczuć, teoria i technika, identyfikacja z superego,

3) Ocena wzorców obronnych zapobiegających doświadczaniu złożonych mieszanych uczuć.

 

Zakres tematyczny:

1) rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów nieświadomego poczucia winy i samokarania,

2) rozpoznawanie i ocena samokarania zapobiegającego przełamaniu do nieświadomości,

3) wykorzystywanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu skutecznego utrzymywania kierunku pracy w tej fazie,

4) tworzenie u pacjenta bardziej zintegrowanego ego i superego.

 

Dzięki szkoleniu:

Udoskonalisz: umiejętność radzenia sobie z często popełnianymi błędami w zyskiwaniu dostępu do złożonych mieszanych uczuć i miłości.

Zyskasz: podstawowe umiejętności, praktyczne narzędzia.

Zrozumiesz: jak wygląda przejrzysty schemat organizacji pracy z depresją, samokaraniem i zyskiwaniem dostępu do prawdziwego Ja.

 

Szkolenie będzie tłumaczone na j. polski.

Prowadzący:

Monica Urru, MD, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Jest prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.

Your cart is currently empty.