Zmierzamy do utworzenia grupy Advanced Training. W  tym celu organizujemy kurs PRE-Advanced.
1. Kurs PRE-ADVANCED to oferta dla terapeutów po Core-Trainingu, którzy ukończyli go jakiś czas temu i nadal systematycznie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych wydarzeniach szkoleniowych z zakresu ISTDP, którzy w swojej praktyce gruntują już zdobytą wiedzę i integrują ją ze swoim wewnętrznym doświadczeniem. Na bazie tego widzą swoją gotowość i potrzebę do jej pogłębiania i koncentrowania się na jej specyficznych, bardziej skomplikowanych aspektach. Są też gotowi na pogłębione rozumienie specyficznych osobistych ograniczeń i trudności w stosowaniu tej metody i jednocześnie są gotowi do odkrywania własnego stylu pracy w oparciu o ISTDP.
2. Kurs PRE-ADVANCED ma na celu ukonstytuowanie grupy uczestników kursu ADVANCED. Odbędą się 4 jednodniowe spotkania online dające okazję do zapoznania się z metodyką nauczania i stylem pracy nauczycieli, którzy poprowadzą kurs ADVANCED. Będzie to też okazja do rozpoznania przez nauczycieli poziomu zaawansowania uczestników i ich specyficznych potrzeb szkoleniowych. Na bazie tego zostanie stworzony program szkolenia ADVANCED „szyty na miarę”, uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości uczestników, tak aby pomóc im wydobyć i docenić ich indywidualny styl pracy w podejściu ISTDP.
3. Każde szkolenie PRE-ADVANCED będzie zawierało część teoretyczną, poruszającą konkretne zagadnienie tematyczne oraz część superwizyjną. Uczestnictwo w superwizji będzie miało charakter aktywny i bierny (w roli uczestnika-obserwatora). Planowane na kursie PRE-ADVANCED zagadnienia tematyczne to:
  • 23 października 2020 – Leczenie Zespołu Stresu Pourazowego z wykorzystaniem ISTDP (Treating fear and complex PTSD with ISTDP); Monica Urru
  • 18 grudnia 2020 – Zrozumieć Superego (Understanding Super Ego); Tobias Nordqvist
  • 29 stycznia 2021–  Grief based symptoms and treatment of complicated loss; Monica Urru
  • 12 marca 2021- Zrozumieć podporządkowanie (Understanding Compliance); Tobias Nordqvist
Grupa będzie miała charakter otwarty zmierzając do powstania zamkniętej grupy kursu ADVANCED.
4. Kurs ADVANCED będzie trwał 3 lata. Planowany jest w formie 2 trzydniowych spotkań bezpośrednich oraz 4 spotkań jednodniowych online każdego roku. Będzie to spersonalizowany proces rozwoju zawodowego dający okazję pogłębienia rozumienia siebie w kontekście zawodowym oraz wspierania i wzajemnego wzmacniania specjalistów w ich pracy. Uczestnictwo w grupie będzie umożliwiało stworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi trudnościami zawodowymi i otrzymania wsparcia, co będzie stanowiło profilaktykę wypalenia zawodowego.
5. Kurs PRE-ADVANCED i ADVANCED będą realizowane z udziałem tłumacza.
6. Kadra nauczycielska: Monica Urru i Tobias Nordqvist
Monica Urru, MD, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Jest prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.
Tobias Nordqvist, lic. Psycholog, prowadzi prywatną praktykę w Sztokholmie. Uczy na różnych uniwersytetach w Szwecji oraz współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie ucząc i superwizując w nurcie ISTDP. Interesuje się neurofizjologicznymi przyczynami traumy i zaburzeniami psychologicznymi. Prowadzi psychoterapię, superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.
Your cart is currently empty.