Jak najskuteczniej szukać optymalnej równowagi między władzą ego i superego (poziom intrapsychiczny) oraz władzą pacjenta i terapeuty w prowadzeniu procesu psychoterapii (poziom interpersonalny).

Pacjenci, szukający pomocy w gabinecie psychoterapeuty, pozostają – mniej lub bardziej – we władzy patologicznego superego. Zadania terapeuty to przede wszystkim rozpoznać skalę patologii superego, stopień identyfikacji pacjenta z tym systemem, a potem pomóc pacjentowi w dokonaniu separacji ego od patologicznego superego. Póki to się nie wydarzy, pacjent ma niewielkie szanse na wzmacnianie zdolności adaptacyjnej ego, która daje moc sprzeciwiania się karzącym, destrukcyjnym nakazom patologicznego superego.

W podejściu ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) sposobem realizowania tych celów jest ustrukturalizowanie pracy terapeuty. Ponieważ każda kolejna interwencja terapeuty zależy od reakcji pacjenta, to pomagający wyznacza kierunek pracy w drodze do odblokowania nieświadomości. Natomiast pacjent wnosi swoją aktywność, zaangażowanie oraz specyficzne treści wewnętrznego świata swoich pragnień, impulsów, emocji, doświadczeń.

Celem wystąpienia jest rozważanie, jak najskuteczniej szukać optymalnej równowagi między władzą ego i superego (poziom intrapsychiczny) oraz władzą pacjenta i terapeuty w prowadzeniu procesu psychoterapii (poziom interpersonalny).

Warsztat oparty będzie o analizę nagrań video z sesji terapeutycznych.

Seminarium będzie realizowane pod kierunkiem: Gorgonii Wróbel – Sucharskiej – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach Zaawansowanego kursu ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Your cart is currently empty.