Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „Kto tu rządzi – władza w psychoterapii”

Tematyka szkolenia: rozpoznawanie patologii superego pacjenta, jej wpływ na relację pacjent-terapeuta i pomoc w redukowaniu wynikających z tego destrukcyjnych skutków

Opis szkolenia: 

Pacjenci, szukający pomocy w gabinecie psychoterapeuty, pozostają – mniej lub bardziej – we władzy patologicznego superego. Zadania terapeuty to między innymi rozpoznać skalę patologii superego, stopień identyfikacji pacjenta z tym systemem, a potem pomóc pacjentowi w dokonaniu separacji ego od patologicznego superego. Póki to się nie wydarzy, pacjent ma niewielkie szanse na wzmacnianie zdolności adaptacyjnej ego, która daje moc sprzeciwiania się karzącym, destrukcyjnym nakazom patologicznego superego.

W podejściu ISTDP sposobem realizowania tych celów jest ustrukturalizowanie pracy terapeuty. Ponieważ każda kolejna interwencja terapeuty zależy od reakcji pacjenta, to pomagający wyznacza kierunek pracy w drodze do odblokowania nieświadomości. Natomiast pacjent wnosi swoją aktywność, zaangażowanie oraz specyficzne treści wewnętrznego świata swoich pragnień, impulsów, emocji, doświadczeń.

Celem seminarium  jest rozważanie, jak najskuteczniej szukać optymalnej równowagi między władzą ego i superego (poziom intrapsychiczny) oraz władzą pacjenta i terapeuty w prowadzeniu procesu psychoterapii (poziom interpersonalny).

Gorgonia Wróbel-Sucharska – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz The International Experiential Dynamic Therapy Association), trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji DELTA w Bydgoszczy.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – zdolność radzenia sobie z wysoce destrukcyjnymi mechanizmami tworzącymi opór w terapii

Otrzymasz – narzędzia do diagnozowania patologii superego pacjenta i pracy z jej destrukcyjnymi skutkami

Zrozumiesz – zależności na mapie intrapsychicznych i interpersonalnych powiązań tworzących patologię superego

Your cart is currently empty.