Tematyka szkolenia:

Rola strachu w ewolucji natury ludzkiej; jak pracować ze świadomym i nieświadomym strachem; strach a lęk; jak pracować ze strachem, aby stworzyć skuteczne świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne.

 

Opis szkolenia:

Omówimy wszystkie powyższe tematy:

1) rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów zespołu stresu pourazowego i podstawowego strachu;

2) rozpoznawanie i ocena lęku w odróżnieniu od reakcji będącej wyrazem strachu;

3) wykorzystanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu umożliwienia pacjentom doświadczenia nieświadomej traumy.

 

Zakres tematyczny:

Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby odróżniać strach od lęku;

Definicja i rozumienie biologicznego podłoża strachu i lęku;

Nauka pracy ze strachem jako uczuciem nieświadomym;

Nauka wyrabiania u pacjentów poczucia własnej kompetencji i samoświadomości;

Nauka kształtowania lepiej funkcjonującego systemu mózg-ciało i poczucia bezpieczeństwa.

 

Dzięki szkoleniu:

Udoskonalisz: umiejętność radzenia sobie ze strachem jako systemem nieświadomym oraz pracy z lękiem.

Zyskasz: wiedzę na temat neurobiologicznych aspektów lęku i strachu w ciele

Zrozumiesz: jak tworzyć bezpieczną relację w gabinecie terapeutycznym, aby móc regulować poziom lęku i pracować z nieświadomym strachem.

Your cart is currently empty.