Tematyka szkolenia:

Charakter jako zbroja w ciele, ucieleśnienie pierwszego przywiązania, jak rozpoznawać system obron i pracować z nim, jak rozpoznawać główny mechanizm obronny i lęk oraz pracować z nimi, restrukturyzacja zdrowego ego.

 

Opis szkolenia:

Omówimy wszystkie powyższe tematy:

 

Cel tematyczny:

Omówimy podstawowe narzędzia diagnostyczne do oceny poziomu lęku oraz wzorca obron u pacjentów, aby:

1) rozpoznawać i dokonywać oceny klinicznych przejawów lęku,

2) rozpoznawać i dokonywać oceny obron będących przyczyną problemu, z jakim zgłasza się pacjent,

3) wykorzystywać podstawową procedurę diagnostyczną i reakcje na interwencję w celu skutecznego utrzymywania kierunku pracy,

4) obserwować na bieżąco reakcje na nasze interwencje.

 

Dzięki szkoleniu:

Nauczycie się:

Udoskonalisz: umiejętność radzenia sobie z często popełnianymi błędami w postępowaniu dotyczącym obron stanowiących splątany system złożony.

Zyskasz: umiejętności rozpoznawania i pracy z obronami charakteru

Zrozumiesz: jak wygląda przejrzysty schemat organizacji pracy z maską charakteru, systemem obron i zyskiwaniem dostępu do prawdziwego Ja.

Prowadzący:

Monica Urru, MD, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Jest prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP.

Your cart is currently empty.