Termin

27 styczeń 2018

Godzina

10:00 - 16:00

Miejsce

Gdańsk

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane spojrzeniem z perspektywy ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) na proces wspomagania pacjenta w odbywaniu drogi od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji. Mordercza lub sadystyczna wściekłość jest odpowiedzią dziecka na traumę przeżywaną w zakresie przywiązania. Sposoby radzenia sobie z doświadczeniem traumy zależą oczywiście od wielu czynników, ale w efekcie dochodzi do utworzenia systemu, który przez resztę życia określa nasze możliwości adaptacyjne. Pacjenci szukający pomocy z powodu różnych form cierpienia dają tym samym znać, że ich system adaptacji nie jest wystarczająco sprawny i elastyczny. Aby wspierać konstruktywną adaptację psychoterapeuta może odwołać się do sposobu radzenia sobie pacjenta z sadystycznymi i/lub morderczymi impulsami. Jeśli doświadczanie ich budzi zbyt silny lęk będą one blokowane przez mechanizmy obronne, które po przekroczeniu pewnego progu, mogą  wpływać autodestrukcyjnie lub uruchamiać destrukcyjną wobec innych ludzi impulsywność. Dodatkowo wzrost lęku powoduje występowanie objawów, które same w sobie powodują cierpienie i zakłócają życie.

Warsztat będzie przedstawiał wybrane aspekty pomocy pacjentom:  1/ w uzyskaniu dostępu do własnych impulsów i uczuć (m.in. sadystycznej, morderczej wściekłości) oraz  2/ w uczeniu się korzystania z potencjału złości tak, aby wyrażając i/lub chroniąc siebie, nie krzywdzić innych oraz tworzyć oparte o miłość relacje z ludźmi.

W trakcie zostanie zaprezentowany fragment nagrania video z sesji psychoterapeutycznej z pacjentką.

Zwiększysz –umiejętność wykorzystywania fizjologicznych sygnałów płynących z reakcji pacjenta
Otrzymasz –  wiedzę dotyczącą związku między uczuciami, lękiem i mechanizmami obronnymi
Zrozumiesz – jak wspierać pacjentów w drodze odblokowywania potencjału złości i miłości

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach Zaawansowanego kursu ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.