Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „JAK OSWAJAĆ ZŁOŚĆ – OD MORDERCZYCH IMPULSÓW DO KONSTRUKTYWNEJ ADAPTACJI”.

tematyka szkolenia: odkrywanie i przekształcanie morderczych impulsów, pozytywne korzystanie z potencjału złości w kierunku chronienia siebie i budowania pozytywnych relacji z innymi

opis szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane spojrzeniem z perspektywy Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) na proces wspomagania pacjenta w odbywaniu drogi od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji. Mordercza lub sadystyczna wściekłość jest odpowiedzią dziecka na traumę przeżywaną w zakresie przywiązania. Sposoby radzenia sobie z doświadczeniem traumy prowadzą do utworzenia systemu, który przez resztę życia określa nasze możliwości adaptacyjne. Pacjenci szukający pomocy z powodu różnych form cierpienia dają tym samym znać, że ich system adaptacji nie jest wystarczająco sprawny i elastyczny. Aby wspierać konstruktywną adaptację psychoterapeuta może odwołać się do sposobu radzenia sobie pacjenta z sadystycznymi i/lub morderczymi impulsami. Jeśli doświadczanie ich budzi zbyt silny lęk będą one blokowane przez mechanizmy obronne, które po przekroczeniu pewnego progu mogą wpływać autodestrukcyjnie lub uruchamiać destrukcyjną wobec innych ludzi impulsywność. Dodatkowo wzrost lęku powoduje występowanie objawów, które same w sobie powodują cierpienie i zakłócają życie.

Warsztat będzie przedstawiał wybrane aspekty pomocy pacjentom:  1/ w uzyskaniu dostępu do własnych impulsów i uczuć (m.in. sadystycznej, morderczej wściekłości) oraz  2/ w uczeniu się korzystania z potencjału złości tak, aby wyrażając i/lub chroniąc siebie, nie krzywdzić innych oraz tworzyć oparte na miłości relacje z ludźmi.

prowadzący: Gorgonia Wróbel-Sucharska – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz The International Experiential Dynamic Therapy Association), trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji DELTA w Bydgoszczy.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz –umiejętność wykorzystywania fizjologicznych sygnałów płynących z reakcji pacjenta

Otrzymasz –  wiedzę dotyczącą związku między uczuciami, lękiem i mechanizmami obronnymi

Zrozumiesz – jak wspierać pacjentów na drodze drodze odblokowywania potencjału złości i miłości

Your cart is currently empty.