Warsztat jest kontynuacją warsztatu, który odbył się 27 stycznia. Przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane spojrzeniem z perspektywy ISTDP na proces wspomagania pacjenta w odbywaniu drogi od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji. Aby wspierać konstruktywną adaptację psychoterapeuta może odwołać się do sposobu radzenia sobie pacjenta z sadystycznymi i/lub morderczymi impulsami. Jeśli doświadczanie ich budzi zbyt silny lęk, będą one blokowane przez mechanizmy obronne, które po przekroczeniu pewnego progu, mogą  wpływać autodestrukcyjnie lub uruchamiać destrukcyjną wobec innych ludzi impulsywność. Dodatkowo wzrost lęku powoduje występowanie objawów, które same w sobie powodują cierpienie i zakłócają życie.

Warsztat będzie przedstawiał wybrane aspekty pomocy pacjentom:  1/ w uzyskaniu dostępu do własnych impulsów i uczuć (m.in. sadystycznej, morderczej wściekłości) oraz  2/ w uczeniu się korzystania z potencjału złości tak, aby wyrażając i/lub chroniąc siebie, nie krzywdzić innych oraz tworzyć oparte o miłość relacje z ludźmi.

Część druga warsztatu będzie oparta o analizę nagrań video dwóch sesji terapeutycznych – stworzy to okazję do prześledzenia procesu różnicowania przez pacjentkę doświadczenia złości i wściekłości oraz przebiegu przełamania do sadystycznego impulsu, winy, żalu i współczucia. Na tej bazie powstanie też możliwość skupienia się na ważnych punktach, które determinują skuteczność pracy terapeuty i pozwalają dbać o bezpieczeństwo odbywanej z pacjentem drogi do odblokowania nieświadomości.

Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy uczestników a nie uczestniczyły w części I otrzymają prezentację multimedialną aby zapoznać się z przerobionym materiałem.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Obecnie kontynuuje szkolenie i superwizję w ramach Zaawansowanego kursu ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije oraz przygotowuje się do procesu certyfikacji na superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Your cart is currently empty.