Warsztat poświęcony jest pracy z pacjentami silnie zidentyfikowanymi z patologicznym superego, którzy w dorosłym życiu „utknęli” w drodze do realizacji własnych celów, a nawet jeśli osiągają sukces sabotują go lub niszczą, doświadczając pustki i braku satysfakcji, stopniowo popadając w depresję.

W oparciu o analizę wzorców przywiązania / zinternalizowanych relacji z obiektem / oraz adekwatnych wysoce syntonicznych obron, jako rezultatu identyfikacji z karzącym superego, przedstawiony zostanie etapowy model pracy z pacjentem o wysokiej patologii superego, kruchym i niedojrzałym ego oraz nie regulującym lęku w zdrowy sposób. Ten typ pacjenta na drodze do swojego „ real self” napotyka na wiele trudności, wymagajacych wiedzy, zaangażowania i czujności terapeuty.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli okazje ćwiczyć interwencje terapeutyczne, zgodne z rozumieniem poszczególnych etapów pracy z pacjentem w ujęciu ISTDP.

Zagadnienia:

  1. Warsztat zaadresowany jest do psychologów, pedagogów i psychoterapeutów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które doświadczają niskiego poczucia własnej wartości i niewiary w siebie, co powoduje zahamowanie w ich życiu.
  1. W oparciu o analizę przypadku oraz diagnozę dezadaptacyjnych wzorców funkcjonowania pacjenta / w ujęciu ISTDP/ uczestnicy warsztatu będą mieli okazję prześledzić jak powstaje negatywny obraz siebie, który skrycie oddziałuje na jego relacje z samym sobą i ze światem.
  1. Analiza przypadku, diagnoza i wnioski z niej wynikające oparte będą na „ Teorii przywiązania” brytyjskiego lekarza i psychoanalityka Johna Bowlbego oraz pracach dr. Habiba Davanloo i Davida Malana. Uczestnicy warsztatu będą mogli krok po kroku zrozumieć ,jak dochodzi do przerwania bezpiecznej więzi z opiekunem ,  w konsekwencji powstania tzw. patologicznego superego, a wraz z nim autodestrukcyjnych zachowań u naszych pacjentów. W jaki sposób rodzic niszczy więź ze swoim dzieckiem oraz jak dziecko, chcąc ochronić rodzica, obraca wściekłość za przerwaną więź przeciwko sobie.
  1. Psychodiagnoza. Uczestnicy zapoznają się również z poziomami patologii superego, charakterystycznymi mechanizmami obronnymi i adekwatnymi strategiami postępowania terapeutycznego w oparciu o konkretne przykłady i ćwiczenia.

Prowadzący:

Alicja Zborowska-Gordowy jest psychologiem i psychoterapeutą. Posiada Certyfikat psychoterapeuty EAP – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy oraz Międzynarodowy Certyfikat ISTDP – Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej, wydany przez IEDTA – International Experiential Dynamic Therapy Association. Ukończyła 5-letnie Studium Psychoterapii (indywidualnej i grupowej) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła szkolenie dla nauczycieli psychoterapii ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadające akredytację IEDAT. Aktualnie uczestniczy  w Zaawansowanym kursie ISTDP / Advanced core training of ISTDP / w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije. Publikowała swoją pracę w : ” Ad Hoc Bulletin Of Short-Term Dynamic Psychotherapy; Practice and Theory” – The Doutch Association For Short-Term Dynamic Psychotherapy ; December 2015, Volume 19, Number 1

Your cart is currently empty.